Faktureringsanvisningar

Vi tar i första hand emot e-fakturor. HRM:s operatör för e-fakturor är Basware Abp. Betalningsvillkoren för fakturan måste vara minst 30 dagar. 

Skicka inte annat än faktureringsmaterial till e-fakturaadressen. Vi registrerar inte ofullständiga fakturor i vårt system, utan returnerar dem till avsändaren. 

  • Fakturan måste åtminstone innehålla beställarens referens, dvs. hänvisa till en person, till exempel en e-postadress. 
  • Fakturor som baseras på en order eller ett avtal måste även innehålla det ordernummer som vi har angett.

Operatör: Basware Abp
EDI = 0037227424191
Förmedlarkod = BAWCFI22

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster
Inköpsfakturor
PB 303
00066 HRM

FO-numret är 2274241-9 (EU-format: FI22742419)

Du kan skicka frågor som rör inköpsfakturor till oss via e-post på adressen ostolaskut@hsy.fi.