Avfallsfaktura

Faktureringsintervallen för avfallshanteringens kundfastigheter är 1–3 månader.

På avfallsfakturan finns information om avtalade avfallstjänster. Avfallskärlens tömningsdag eller vecka syns inte på fakturan. Om vi i samband med tömningen samlar in extra avfall, såsom sopsäckar som placerats utanför avfallskärlen, rapporterar vi det extra avfallets tömningsdag och mängd i nästa faktura. Även brunnens tömningsdag syns på fakturan. 

Avfallsfakturans faktureringsintervall

Du får en faktura med tre månaders intervall. Bostadsaktiebolag, sammanslutningar och företag får en faktura varje månad. Vi skickar fakturan när beloppet överstiger 50 euro, dock minst en gång per år.

På avfallsfakturan står inte förfallodagen för nästa faktura. Fakturans förfallodag är 21 dagar från fakturans datum på alla avfallsfakturor.

Du kan begära en ändring i faktureringsintervallen, d.v.s. hur ofta fakturan skickas, om det inte passar dig, fastigheten som du är disponent för eller ditt företag.

  • För en privatkund kan faktureringsintervallen ändras till antingen två månader eller en månad.
  • Vi kan ändra faktureringsintervallen för bostadsaktiebolag, sammanslutningar och företag till två månader om den månatliga faktureringen är mindre än 200 euro.
  • Faktureringsintervallen kan vara tre månader om månadsfakturering för bostadsaktiebolag, sammanslutningar och företag är mindre än 100 euro.
  • Vid behov kan man återställa en tätare faktureringsintervall.

Avfallsfakturans utseende och innehåll

Avfallsfakturan innehåller en sammanfattningssida där du hittar en sammanfattning av de tjänster som vi har debiterat under faktureringsperioden. 

Privatkundernas avfallspriser inkluderar mervärdesskatt, som visas som en tilläggsuppgift i fakturans slutsumma. Bostadsaktiebolagens, sammanslutningarnas och företagens priser visas utan mervärdesskatt på fakturaraderna och den sammanlagda mervärdesskatten finns på en separat rad ovanför fakturans slutsumma.

Du kan bekanta dig med den avfallsfakturan med hjälp av läsinstruktionerna. 

Så här läser du avfallsfakturan

Fakturans referensnummer är avtalsspecifik

Fakturans referensnummer är avtalsspecifik. Dina betalningar riktas i första hand till den äldsta öppna fakturan i ditt avtal.

Obs! Olika avtal har olika referensnummer. Till exempel vattenfakturan betalas med en egen referensnummer.