Ventilerat bioavfallskärl

En bioavfallskärl töms i en färggrann sopbil med föraren stående framför bilen.

Tillsammans med våra kunder har vi sedan hösten 2021 provat två olika ventilerade bioavfallskärl. Hos en del avslutas försöket i slutet av 2022 och hos vissa fortsätts försöket fram till hösten 2023. Det ventilerade bioavfallskärlet är lämpligt för små fastigheter på vilka det endast uppkommer lite bioavfall. 1.7.2023 börjar vi använda det ventilerade bioavfallskärlet på små fastigheter (1–4 bostäder, maximalt 8 boende) med fyra veckors tömningsintervall.

Det ventilerade bioavfallskärlet är bättre ventilerat än ett vanligt

Tuulettuva_biojateastia.jpg

På det ventilerade bioavfallskärlet finns det ventiler och en mellanbotten under vilken eventuella vätskor i bioavfallet rinner ned. ”Klimatiseringen” som är bättre än hos ett traditionellt bioavfallskärl håller bioavfallet torrare, vilket minskar den lukt som alstras av bioavfallet. Det ventilerade kärlet gör det möjligt att förlänga tömningsintervallet för bioavfallskärlet upp till var fjärde vecka.

Valipohja_tuulettuva_biojateastia.png

I vårt försök används ett 140-liters ventilerat bioavfallskärl (höjd 108 cm, bredd 48 cm, djup 55 cm).

Försökets gång

Deltagarna i försöket får ett ventilerat bioavfallskärl till sin gård för en tid av ett år, samt bioavfallspåsar. Kärlet töms inte med bestämda intervaller, utan deltagaren beställer med hjälp av ett webbformulär tömning efter behov. I samband med detta ber vi deltagaren att ange orsaken till tömningen och att bedöma kärlets lukt. Tömning av kärlet ska beställas när kärlet fylls, luktar eller om det dyker upp något överflödigt liv i kärlet, till exempel fluglarver.