Stensböle Sortti-station

Öppet måndag -fredag klockan 7–21.

Öppet vardagar före första maj och nyår (mån–fre) kl. 7–17. Helgdagar stängt. 

Besöksadress:

Stensbölekanten 5 5, 00940 Helsingfors

På stationen används eSortti-förhandsbetalning. På stationen finns en särskild fil för de som betalat på förhand och för kunder som uträttar ärenden med självbetjäningsterminalen.

Möjliga betalningssätt är betalningskort, eSortti.fi-förhandsbetalning eller faktura med Sortti-kortet.

Kånala Sortti-station är stängd p.g.a. gårdsrenovering 17.5-23.5.2021

Sortti-stationen i Kånala håller förutom vardagar öppet också på lördagar och söndagar kl. 10-17 från och med 10.4.2021. Vi prövar först de nya öppethållningstiderna vid en Sortti-station under ett års tid. Efter försöket fattar vi beslut om fortsättningen.

Obs! Kånala Sortti-station är stängd p.g.a. gårdsrenovering 17.5-23.5.2021.

Använd ansiktsmask, observera säkerhetsavstånd vid Sortti-stationen

Använd ansiktsmask, observera säkerhetsavstånd och givna hygienanvisningar också vid Sortti-stationen.

För kundsäkerheten och en smidig sortering släpps endast ett begränsat antal fordon in på stationen åt gången. 

Vi betjänar företag vid Sortti-stationerna under vissa förutsättningar.

Kontrollera instruktioner
Vi tar inte emot farligt avfall från företag på Sortti-stationer
Avfallshanteringens prislista Käringmossens Ekoindustricentral för lastbilskunder

Sortti-stationens allmänna riktlinjer