Stensböle Sortti-station

Öppet måndag -fredag klockan 7–21.

Stängt lör-sön (Kånala-Sorttistation och Björkby Sortti-ministation öppna)

Öppet vardagar före första maj och nyår (mån–fre) kl. 7–17. Helgdagar stängt. 

Besöksadress:

Stensbölekanten 5 5, 00940 Helsingfors

Gång- och cykelporten till Stensböle Sortti-station är stängd på grund av byggplatsen. Under byggarbetet kan man cykla och gå till stationen genom porten vid Stensbölekanten.

Möjliga betalningsmedel är ett betalkort, eSortti.fi-förhandsbetalning eller en faktura med Sortti-kortet.

  • eSortti kan också användas som hjälp i att bedöma avfallslastens pris.

På stationen används eSortti-förhandsbetalning. På stationen finns en särskild fil för de som betalat på förhand och för kunder som uträttar ärenden med självbetjäningsterminalen.

Prislistorna

Björkby Sortti-ministation är också öppet på helgarna

Vi öppnade Sortti-ministationen bredvid Björkby Återanvändningscentralen, som är öppen också på helgerna kl. 10-18. På ministationen tar vi emot mindre lass avfall och vissa typer av avfall. Mera information 

Vi betjänar företag vid Sortti-stationerna under vissa förutsättningar.

Kontrollera instruktioner
Vi tar inte emot farligt avfall från företag på Sortti-stationer
Käringmossens Ekoindustricentral för lastbilskunder

Sortti-stationens allmänna riktlinjer