Station för farligt avfall för företag

Stensbölekanten 5, 00940 Helsingfors

Öppet måndag -fredag klockan 7–16.

Helgdagar stängt. 

 

Vi tar emot farligt avfall från företag och samfund vid avfallsstationen för farligt avfall i Stensböle, Helsingfors. För avfallet uppbärs en avgift enligt prislistan. Vänligen använd ansiktsskydd när du besöker oss.

Avfallsstationen för farligt avfall flyttas till temporära utrymmen

Vid avfallsstationen för farligt avfall i Stensböle inleds renoveringen den 29 november. Under renoveringen betjänar vi må-fr kl. 7–16 i F-hallen i en depåbyggnad vid avfallsservicecentralen i Stensböle. På Stensböle Sortti-stationen och portarna finns vägledning till den temporära mottagningsplatsen. Renoveringen pågår till juni 2022. Vi beklagar störningen.

Principerna för att ta emot företagsavfall ändrades i början av 2020. Bekanta dig med ändringarna innan du tar med dig farligt avfall från ditt företag till vår station.

Enligt avfallslagen kräver vi från våra företagskunder ett transportdokument för farligt avfall som tas till stationen.

Leverera stora mängder farligt avfall till branschföretag såsom Fortum Abp, Kierto Ympäristöpalvelut Oy, Lassila & Tikanoja Abp, Remeo Oy eller Stena Recycling Oy. Du kan fråga efter hantering och upphämtningsservice av större mängder spillolja från exempelvis Fortum Abp, Lassila & Tikanoja Abp eller Kierto Ympäristöpalvelut Oy.

Tomma och ventilfria gasflaskor och brandsläckare tas emot vid stationen för farligt avfall till priset av gasflaskor och brandsläckare. Av säkerhetsskäl kan de inte placeras på Sortti-stationernas metallflak. Man kan också fråga om bortskaffandet av tomma och ventilfria flaskor av metallhanterare.