Sortti-stationerna

Sortti-stationerna är avfallssorteringsstationer i huvudstadsregionen och Kyrkslätt.

Öppettider:

mån-fre           kl. 7-21

lör-sön             stängt

På grund av coronan håller Sortti-stationerna (med undantag av Kånala) inte lördagsöppet under våren.

Öppet vardagar före första maj och nyår (mån-fre) kl. 7-17. Helgdagar stängt.

Vid Sortti-stationerna kan du betala med de vanligaste betalkorten eller med faktura.

Kånala Sortti-station är stängd p.g.a. gårdsrenovering 17.5-23.5.2021

Sortti-stationen i Kånala håller förutom vardagar öppet också på lördagar och söndagar kl. 10-17 från och med 10.4.2021. Vi prövar först de nya öppethållningstiderna vid en Sortti-station under ett års tid. Efter försöket fattar vi beslut om fortsättningen.

Obs! Kånala Sortti-station är stängd p.g.a. gårdsrenovering 17.5-23.5.2021.

Använd ansiktsmask, observera säkerhetsavstånd vid Sortti-stationen

Använd ansiktsmask, observera säkerhetsavstånd och givna hygienanvisningar också vid Sortti-stationen.

För kundsäkerheten och en smidig sortering släpps endast ett begränsat antal fordon in på stationen åt gången. 

Vi betjänar företag vid Sortti-stationerna under vissa förutsättningar.

Kontrollera instruktioner
Vi tar inte emot farligt avfall från företag på Sortti-stationer
Sortti-stationernas prislista och avfall som tas emot Käringmossens Ekoindustricentral för lastbilskunder

 

Sortti-stationernas allmänna riktlinjer