Sortti-stationerna

Bil och släpvagn på en Sortti-station.

Sortti-stationerna är avfallssorteringsstationer i huvudstadsregionen och Kyrkslätt.

Öppettider:

mån-fre           kl. 7-21

lör-sön            stängt  (Kånala och Rödsänd Sortti-stationer och Björkby Sortti-ministation öppna)

Öppet vardagar före första maj och nyår (mån–fre) kl. 7–17. Helgdagar stängt.

  • Betala och registrera ditt avfall på förhand i eSortti. eSortti kan också användas som hjälp i att bedöma avfallslastens pris.

  • Vid Sortti-stationerna kan du betala med de vanligaste betalkorten eller med faktura.
Sortti-stationernas prislista och avfall som tas emot

Från januari betjänar även Rörsands Sortti-station på veckosluten

I januari (från 7.1) kan du ta med dig ditt avfall till Rörsands Sortti-station på veckosluten. Dessutom håller Kånala och Björkby Sortti-stationer öppet lör–sön kl. 10–18.

På Sortti-ministationen i anslutning till Björkby återvinningscentral tar vi emot avfall i begränsade mängder på grund av stationen mindre storlek. Där tar vi inte emot trädgårds- och renoveringsavfall. Mera information

Undvik att använda Sortti-stationer under rullande strömavbrott

Om du känner till ett kommande strömavbrott i närheten av Sortti-stationen rekommenderar vi att du bokar ditt besök en annan tid. Vi kan inte garantera att Sortti-stationerna kommer att vara öppna normalt vid ett strömavbrott. Käringmossen Sortti-station är normalt öppen även vid strömavbrott.

Vi betjänar företag vid Sortti-stationerna under vissa förutsättningar.

Kontrollera instruktioner
Vi tar inte emot farligt avfall från företag på Sortti-stationer
Käringmossens Ekoindustricentral för lastbilskunder

nsamlingen av avlagda textilier avslutas på Sortti-stationerna och Björkby Sortti-ministation den 31.12.2022

Insamlingen av avlagda textilier avslutas på Sortti-stationerna och Björkby Sortti-ministation den 31.12.2022. Insamlingen fortsätter som normalt på HRM:s stationer i köpcentrumen. Se de närmaste insamlingsplatserna och sorteringsanvisningar på webisdan.

Sortti-stationernas allmänna riktlinjer