Försök med en komposterare som kan tömmas i sopbilen

På sommaren 2022 testar vi en ny komposterare med hjul som kan tömmas i en bioavfallsbil. Försöket pågår ungefär ett år. 135 småhus deltar i detta försök. I detta försök undersöker vi funktionaliteten hos en komposterare, som vid behov kan tömmas i en sopbil, som ett alternativ till bioavfallsinsamling för små egnahemshushåll som inte behöver all kompost i sin trädgård. Användningen av en komposterare minskar de boendes kostnader och miljöpåverkan av soptömning. I försöket är komposteraren avgiftsfri för kunden.

Komposteraren kan vid behov tömmas i en bioavfallsbil 

Hyreskomposteraren är ett helt nytt kärl som kan användas för kompostering av bioavfall, men som vid behov kan tömmas i bioavfallsbilen precis som ett vanligt avfallskärl. Med denna enhet är det lätt att börja med kompostering!  

Om komposteraren blir full innan innehållet har komposterats eller om du inte behöver all kompost i din trädgård, är det möjligt att beställa en avgiftsbelagd tömning via vår kundtjänst (år 2022 är priset 6,67 € / tömning). Kärlet töms när bioavfallsbilen nästa gång kör i området. 

Kärlet är, precis som en vanlig komposterare, värmeisolerad, luftkonditionerad och har en tömningslucka för kompost, men den är lätt att transportera och tömma i en bioavfallsbil med hjälp av kärlets hjul. 

Enhetens egenskaper: 

  • Yttermått: bredd 57 cm x djup 73 cm x höjd 115 cm (motsvarar ett 240 liters avfallskärl)  
  • Volym: 140 liter 
  • Vikt tom 20 kg, full upp till mer än 100 kg 
  • Färg: svart  
  • Material: återvunnen PE-plast  
  • Värmeisolering, ventilationsventil i locket och på baksidan, tömningslucka 
  • Tre hjul, varav ett är svängbart 

kompostori-kolmikko_L1600px.jpg

Valet av deltagarna i försöket 

Vi tog med 135 deltagare i det avgiftsfria försöket: 

  • Fastigheten är ett egnahemshus eller ett parhus. 
  • Deltagaren vill testa kompostering och förbinder sig till försöket för ett år. 
  • Deltagaren svarar på några enkäter som vi skickar via e-post under försökningsperioden. 

I detta skede är det inte möjligt för andra att få en komposterare som kan tömmas i sopbilen.  

Försökets gång 

Deltagarna i försöket får använda en tömbar komposterare i ungefär ett år från och med sommaren 2022.   

Hjälp med kompostering?  

Komposteringsguide

Vid behov kan deltagarna beställa en extra tömning av komposteraren via vår kundtjänst och betala avgiften (6,67 € / tömning år 2022) i sin avfallsfaktura. HRM:s bioavfallsbil kan vid behov tömma komposteraren och ta innehållet till vår bioavfallshanteringsanläggning. Det är bäst att placera komposteraren (eller se till att den kan enkelt flyttas) bredvid blandavfallskärlet för eventuell tömning.

Under försökningsperioden skickar vi några enkäter om deltagarnas användarupplevelser via e-post.