Förfrågar om anordnandet av insamling av nya avfallsslag på fastigheten

Insamlingen av kartong-, glas- och plastförpackningar samt små metallföremål och bioavfall utökas i fråga om fastigheter med minst 5 bostäder i huvudstadsregionen och Kyrkslätt under våren i enlighet med föreskrifterna om avfallshantering.

Svara på förfrågan senast 7.3. om din fastighet eller den fastighet som du är värd för har en eller flera djupbehållare för insamling av avfall. Vänligen berätta för oss hur du tänker ordna insamlingen av nya avfallsslag i fastigheten från och med 31.5. Länkarna till förfrågningarna till fastigheter av olika storlekar hittar du på sidans högra kant.

Vi levererar hjulförsedda avfallskärl som er fastighet behöver etappvis och regionvis under april–maj.

Fyll inte i denna förfrågan om du gör ändringar i avfallstjänsten i online-tjänsten.

Ändringar i avfallstjänsten kan göras redan tidigare

Gör ändringarna i avfallshanteringens online-tjänst senast 7.3. om du vill börja insamlingen av avfallsslag i hjulförsedda avfallskärl eller djupuppsamlingsbehållare som fattas vid din fastighet före 31.5.

Vänligen notera att flerfacksbehållare som är avsedda för fastigheter med 5–9 bostäder tyvärr inte kommer att vara tillgängliga tidigare.

Mer information om de ny avfallskärlen och tömningstider finns på webbplatsen Avfallskärl fr.o.m. 2021. Vi kompletterar tidtabellsuppgifterna under våren.

Avfallskärl fr.o.m. 2021