Flerfackskärl för förpackningar

Flerfackskärl för förpackningar fungerar som en liten återvinningspunkt på den egna gården: du kan sortera kartong-, plast- och glasförpackningar samt små metallföremål i samma avfallskärls fyra olika fack. Tjänsten är för närvarande tillgänglig endast för fastigheter med 5–9 bostadslägenheter.

Om du vill kan du registrera din fastighet på 1-4 lägenheter till väntelistan, så får du flerfackskärlen för förpackningar när det är möjligt i ditt bostadsområde. 
 
 
Observera, att fastigheter på 5-9 bostäder kan beställa tjänsten utan väntelista.

Så här är ett flerfackskärl för förpackningar

Mått på flerfackskärl 

Flerfackskärls volym
(liter)

Yttermått:
bredd x höjd x
djup (cm)

Fack för kartong-
och plastför-
packningar (liter)
Fack för
glasför-
packningar
och småmetall (liter)
Pris per tömning
(enligt 2022
års prislista)
370 * 77 x 110 x 81 155 30 7,75
660 126 x 122 x 77 300 30 7,75

* endast för 1-4 lägenhetsfastigheter

Tömning av flerfackskärl 

Flerfackskärlet töms en gång i veckan eller varannan vecka med en specialdesignad avfallsbil, vars behållare är indelad i fyra fack som motsvarar avfallskärlets fack. På så sätt hålls de sorterade avfallen åtskilt från varandra och tömningen kan göras med en bil och en körning.

Vid den fortsatta behandlingen av avfallet töms bilens fack ett i gången så att materialen förblir åtskilda, och hamnar i omlopp som råmaterial för olika industriella aktörer.

nelimahainen_jateauto_monilokero.jpg

Sorteringsanvisningar för flerfackskärl för förpackningar

Tryckbar sorteringsguide för flerfackskärl

I flerfackskärlet för förpackningar samlas in fyra olika avfallsslag på en gång: i kärlet finns egna fack för plastförpackningar, kartongförpackningar, små metallföremål och glasförpackningar.

Det är små skillnader vid sorteringen i flerfackskärl jämfört med vanliga avfallskärl. Flerfackskärl töms i en sopbil med fyra fack. Stora föremål, såsom tätt förpackade och knutna plastpåsar, stora frigolitförpackningar, stekpannor och wellpapplådor kan lätt blockera bilens system.

Sortera avfall enligt våra vanliga sorteringsanvisningar men ta även hänsyn till följande undantag:

Kartongförpackningar

Plastförpackningar  

  • Sorteringsanvisningarna för plastförpackningar
  • Riv stora frigolitförpackningar i mindre bitar.
  • Lämna plastpåsar öppna eller knyt ihop löst.
  • Lägg stora plastföremål såsom hinkar i blandavfall eller för till plastinsamlingen vid Sortti-stationerna.

Glasförpackningar 

Metallförpackningar och övriga små (max 10 cm x 10 cm) metallföremål 

  • Sorteringsanvisningarna för metall
  • För stekpannor, grytor, galler, rör och motsvarande stora/långa hårda metallföremål till Sortti-stationerna eller våra cirkulerande insamlingsbilar.

Det förpackningsavfall som du sorterat återanvänds som råvara vid tillverkning av nya förpackningar, föremål av termoplast och metallföremål. Tack för att du sorterar!