Avfallskärl fr.o.m. 2021

Sami Hedberg presenterar nya avfallskärlen.

2021 års kollektion av avfallskärl gör det enkelt att sortera i det egna husbolaget: under våren levererade vi nya avfallskärl till alla husbolag med minst fem bostäder. Det nya flerfackskärlet för förpackningsmaterial och små metallföremål erbjuder små husbolag en heltäckande och utrymmesbesparande lösning för sortering. Tack för att du sorterar!

 • Förutom befintliga avfallskärl har fått fastigheter med 5–9 bostäder tillgång till avfallskärl för insamling av bioavfall, små metallföremål samt kartong-, glas- och plastförpackningar.
 • Förutom befintliga avfallskärl har fått fastigheter med 10–19 bostäder tillgång till avfallskärl för insamling av små metallföremål samt glas- och plastförpackningar. 
 • Förutom befintliga avfallskärl har fått fastigheter med minst 20 bostäder tillgång till avfallskärl för insamling av plastförpackningar.

De nya avfallskärlen ryms nödvändigtvis inte i bostadsbolagets nuvarande avfallstak eller annat avfallsrum. Du kan också placera kärlen utanför avfallsrummet eller använda kärlskydd. Om fastigheten har ett pappersinsamlingskärl, reservera plats för det i avfallsrummet, utöver de avfallskärl som levereras av HRM.

Det lönar sig att övervaka mängden avfall som ackumuleras i husbolaget. Sortering av avfall minskar blandavfallet. Om tömningsfrekvensen, antalet eller storleken på kärlen inte är lämplig, kan de ändras senare när invånarna aktivt sorterar sitt avfall i de nya avfallskärlen.

Du kan göra ändringar i avfallshanteringstjänsten

Vänligen kom ihåg att övervaka påfyllningen av de nya avfallskärlen. Vid behov kan du göra ändringar i din avfallshanteringstjänst om du märker att de nya avfallskärlen är i fel storlek eller att tömningsrytmen inte är lämplig.

Gör ändringar och kontrollera den följande tömningsdagen av avfallskärlen via vår elektroniska kundtjänst.

Tack för att du sorterar!

 

e-tjänst för avfallshantering

Fastigheter med 5–9 bostäder

Förutom det blandavfallskärl som redan finns i fastigheter med 5–9 bostäder, levererade vi ett avfallskärl med flera fack och ett bioavfallskärl, om ett sådant inte redan finns på fastigheten. Flerfackskärlet har två större fack, ett för insamling av plastförpackningar och ett för kartong. I flerfackskärlets två små fack kan invånarna sortera små metallföremål och glas. 

 • Storleken på blandavfallskärlet är 140–660 liter.
 • Flerfackskärlet är 660 liter.
 • Bioavfallskärlet är antingen 140 eller 240 liter.
 • Observera ett möjligt pappersinsamlingskärl.

astiatilavuudet_ruotsi_3kpl (1).jpg

Vi tömmer flerfackskärlet och bioavfallskärlet en gång i veckan eller varannan vecka enligt mängden avfall som ackumuleras i husbolaget. Tömningsintervallen för de nya kärlen definieras på basen av tömningsintervallet för existerande kärl. Vi tömmer alla avfallsslag som finns i flerfackskärlet på en gång i sopbilens fyra kamrar.

De nya kärlen, det vill säga flerfackskärlet och bioavfallskärlet, behöver minst två meter extra utrymme. Om husbolaget vill ha egna kärl för alla avfallsslag är detta möjligt. I så fall krävs ungefär fem meter extra utrymme. Ett flerfackskärl tar dock mindre plats och sparar in på tömningskostnaderna. Fastigheter med mer än fem bostäder kan beställa ett 660 liters plastinsamlingskärl om de vill. Kärl som är mindre än så, fylls för snabbt och orsakar därför utmaningar vid tömning.

Ett flerfackskärl och ett bioavfallskärl kräver minst ca 2 meter extra utrymme.

Fastigheter med 10–19 bostäder

Vi har levererat separata avfallskärl för insamling av glas och små metallföremål, samt plastförpackningar till fastigheter med 10–19 bostäder.

 • Vi samlar in glas och små metallföremål i 240 liters kärl som vi tömmer var åttonde vecka.
 • Vi samlar in plast i ett 660-liters kärl som vi tömmer en gång i veckan eller varannan vecka.

astia-tilavuudet_yli10_matala_ruotsi.jpg

De nya avfallskärlen behöver minst ca 2,5 meter extra utrymme.

Fastigheter med minst 20 bostäder

Stora bostadsbolag med minst 20 bostäder samlar redan in blandavfall, bioavfall och kartong samt glas- och metallförpackningar i egna kärl. Vi har levererat ett avfallskärl för insamling av plastförpackningar till husbolagen, om ett sådant inte införskaffats tidigare. Husbolagen kan redan nu beställa plastinsamlingskärlet.

 • Vi samlar in plastförpackningar i ett 660 liters avfallskärl som vi tömmer en gång i veckan.

Roskismallisto_muovi

Placering av kärl i avfallsrummet

Du kan placera de nya avfallskärlen bredvid eller i närheten av de kärl som tidigare varit i bruk, om du tar i beaktande brandsäkerhetskrav och övriga direktiv. Om det finns pappersinsamlingskärl i fastigheten, bör utrymme reserveras för dessa, förutom för de avfallskärl som HRM levererar.

Kontrollera direktiven beträffande placeringen av avfallskärl från din kommuns byggnadsövervakning, samt brandskyddsmyndigheternas möjliga krav. Ta i beaktande HRM:s avfallshanteringsbestämmelser och förarnas arbetssäkerhet.

Tilläggsinformation om avfallsinsamlingsutrustning och direktiv gällande avfallskärlens mått på sidan nedan.

Läs mer om avfallsinsamlingsutrustningen

För avfallsinsamling kan användas djupbehållare

Ditt husbolag kan även använda djupbehållare för avfallsinsamling. För avfallsslag som saknas kan man göra följande ändringar:

 • beställa en eller flera nya djupbehållare
 • dela upp befintlig djupbehållare för två olika avfallsslag
 • hyra hjulförsedda avfallskärl från oss för en del av avfallet.

Ta vid behov kontakt med din leverantör av djupbehållare om du vill beställa en avskiljare. HRM levererar ej djupbehållare.

Avfallsbestämmelserna för huvudstadsregionen och Kyrkslätt gäller alla invånare i Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda samt Kyrkslätt, samt övriga aktörer som omfattas av HRM:s avfallshantering. Avfallshanteringsbestämmelserna började gälla 1.3.2019. Separat insamling, d.v.s. insamling av nya avfallsslag började gälla 1.1.2021, men sortering av nya avfallsslag inom HRM:s distrikt har börjat i april/maj 2021.