Avfallskärl fr.o.m. 2021

2021 års kollektion av avfallskärl gör det enkelt att sortera i det egna husbolaget: under våren 2021 levererar vi nya avfallskärl till alla husbolag med minst fem bostäder. Det nya flerfackskärlet för förpackningsmaterial och små metallföremål erbjuder små husbolag en heltäckande och utrymmesbesparande lösning för sortering. Tack för att du sorterar!

 • Förutom befintliga avfallskärl får fastigheter med 5–9 bostäder tillgång till avfallskärl för insamling av bioavfall, små metallföremål samt kartong-, glas- och plastförpackningar.
 • Förutom befintliga avfallskärl får fastigheter med 10–19 bostäder tillgång till avfallskärl för insamling av små metallföremål samt glas- och plastförpackningar. 
 • Förutom befintliga avfallskärl får fastigheter med minst 20 bostäder tillgång till avfallskärl för insamling av plastförpackningar.

Leverans och tömningar av avfallskärl

Vi levererar hjulförsedda avfallskärl som er fastighet behöver etappvis och regionvis under april–maj.

Tömningar av de nya hjulförsedda insamlingskärlen för plastförpackningar inleds senast veckan efter att kärlen har levererats och tömningar av andra insamlingskärl inleds inom en vecka efter leveransen. Tömningar av de nya djupuppsamlingsbehållarna och flerfacksbehållarna påbörjas etappvis och regionvis från och med 31.5.

Gör ändringarna i online-tjänsten senast 7.3 om du vill börja insamlingen av kartong-, glas- och plastförpackningar samt små metallföremål vid din fastighet redan före 31.5. Flerfacksbehållarna som är avsedda för fastigheter med 5–9 bostäder kommer tyvärr inte att vara tillgängliga tidigare.

 

De nya avfallskärlen ryms nödvändigtvis inte i bostadsbolagets nuvarande avfallstak eller annat avfallsrum. Du kan också placera kärlen utanför avfallsrummet eller använda kärlskydd. Om fastigheten har ett pappersinsamlingskärl, reservera plats för det i avfallsrummet, utöver de avfallskärl som levereras av HRM.

Det lönar sig att övervaka mängden avfall som ackumuleras i husbolaget. Sortering av avfall minskar blandavfallet. Om tömningsfrekvensen, antalet eller storleken på kärlen inte är lämplig, kan de ändras senare när invånarna aktivt sorterar sitt avfall i de nya avfallskärlen.

Du kan göra ändringar på den nya avfallstjänsten först när kärlen kommit

Vi håller just nu på att fastställa leveranslistor och lokala distributionsscheman för de nya avfallskärlen.

Om ditt husbolag ska få nya avfallskärl i april–maj, vänligen observera att det för tillfället tyvärr inte går att ändra storleken på eller tömningsintervallet för de nya avfallskärlen och blandavfallskärlet. Ändringar kan göras först efter att vi levererat de nya avfallskärlen till fastigheten. Du kan dock göra ändringar på tjänsten som gäller de befintliga andra avfallsslagen vid din fastighet.

När de nya avfallskärlen kommit, kontrollera hur de används och kontakta oss om du upptäcker behov att ändra kärlens tömningsintervall eller antal.

Fastigheter med 5–9 bostäder

Förutom det blandavfallskärl som redan finns i fastigheter med 5–9 bostäder, levererar vi ett avfallskärl med flera fack och ett bioavfallskärl, om ett sådant inte redan finns på fastigheten. Flerfackskärlet har två större fack, ett för insamling av plastförpackningar och ett för kartong. I flerfackskärlets två små fack kan invånarna sortera små metallföremål och glas. 

 • Storleken på blandavfallskärlet är 140–660 liter.
 • Flerfackskärlet är 660 liter.
 • Bioavfallskärlet är antingen 140 eller 240 liter.
 • Observera ett möjligt pappersinsamlingskärl.

astiatilavuudet_ruotsi_3kpl (1).jpg

Vi tömmer flerfackskärlet och bioavfallskärlet en gång i veckan eller varannan vecka enligt mängden avfall som ackumuleras i husbolaget. Tömningsintervallen för de nya kärlen definieras på basen av tömningsintervallet för existerande kärl. Vi tömmer alla avfallsslag som finns i flerfackskärlet på en gång i sopbilens fyra kamrar.

De nya kärlen, det vill säga flerfackskärlet och bioavfallskärlet, behöver minst två meter extra utrymme. Om husbolaget vill ha egna kärl för alla avfallsslag är detta möjligt. I så fall krävs ungefär fem meter extra utrymme. Ett flerfackskärl tar dock mindre plats och sparar in på tömningskostnaderna. Fastigheter med mer än fem bostäder kan beställa ett 660 liters plastinsamlingskärl om de vill. Kärl som är mindre än så, fylls för snabbt och orsakar därför utmaningar vid tömning.

Ett flerfackskärl och ett bioavfallskärl kräver minst ca 2 meter extra utrymme.

Fastigheter med 10–19 bostäder

Vi levererar separata avfallskärl för insamling av glas och små metallföremål, samt plastförpackningar till fastigheter med 10–19 bostäder.

 • Vi samlar in glas och små metallföremål i 240 liters kärl som vi tömmer var åttonde vecka.
 • Vi samlar in plast i ett 660-liters kärl som vi tömmer en gång i veckan eller varannan vecka.

astia-tilavuudet_yli10_matala_ruotsi.jpg

De nya avfallskärlen behöver minst ca 2,5 meter extra utrymme.

Fastigheter med minst 20 bostäder

Stora bostadsbolag med minst 20 bostäder samlar redan in blandavfall, bioavfall och kartong samt glas- och metallförpackningar i egna kärl. Under april–maj levererar vi ett avfallskärl för insamling av plastförpackningar till husbolagen, om ett sådant inte införskaffats tidigare. Husbolagen kan redan nu beställa plastinsamlingskärlet.

 • Vi samlar in plastförpackningar i ett 660 liters avfallskärl som vi tömmer en gång i veckan.

Roskismallisto_muovi

Placering av kärl i avfallsrummet

Du kan placera de nya avfallskärlen bredvid eller i närheten av de kärl som tidigare varit i bruk, om du tar i beaktande brandsäkerhetskrav och övriga direktiv. Om det finns pappersinsamlingskärl i fastigheten, bör utrymme reserveras för dessa, förutom för de avfallskärl som HRM levererar.

Kontrollera direktiven beträffande placeringen av avfallskärl från din kommuns byggnadsövervakning, samt brandskyddsmyndigheternas möjliga krav. Ta i beaktande HRM:s avfallshanteringsbestämmelser och förarnas arbetssäkerhet.

Tilläggsinformation om avfallsinsamlingsutrustning och direktiv gällande avfallskärlens mått på sidan nedan.

Läs mer om avfallsinsamlingsutrustningen

För avfallsinsamling kan användas djupbehållare

Ditt husbolag kan även använda djupbehållare för avfallsinsamling. För avfallsslag som saknas kan man göra följande ändringar:

 • beställa en eller flera nya djupbehållare
 • dela upp befintlig djupbehållare för två olika avfallsslag
 • hyra hjulförsedda avfallskärl från oss för en del av avfallet.

Ta vid behov kontakt med din leverantör av djupbehållare om du vill beställa en avskiljare. HRM levererar ej djupbehållare.

Avfallsbestämmelserna för huvudstadsregionen och Kyrkslätt gäller alla invånare i Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda samt Kyrkslätt, samt övriga aktörer som omfattas av HRM:s avfallshantering. Avfallshanteringsbestämmelserna började gälla 1.3.2019. Separat insamling, d.v.s. insamling av nya avfallsslag började gälla 1.1.2021, men sortering av nya avfallsslag inom HRM:s distrikt börjar i april/maj 2021.