Avfallskärl fr.o.m. 2021

2021 års kollektion av avfallskärl gör det enkelt att sortera i det egna husbolaget: under våren 2021 levererar vi nya avfallskärl till alla husbolag med minst fem bostäder. Det nya flerfackskärlet för förpackningsmaterial och små metallföremål erbjuder små husbolag en heltäckande och utrymmesbesparande lösning för sortering. Användningen och tömningen av kärlen börjar etappvis i juni. Tack för att du sorterar!

  • Förutom befintliga avfallskärl får fastigheter med 5–9 bostäder tillgång till avfallskärl för insamling av bioavfall, små metallföremål samt kartong-, glas- och plastförpackningar.
  • Förutom befintliga avfallskärl får fastigheter med 10–19 bostäder tillgång till avfallskärl för insamling av små metallföremål samt glas- och plastförpackningar. 
  • Förutom befintliga avfallskärl får fastigheter med minst 20 bostäder tillgång till avfallskärl för insamling av plastförpackningar.


Vi levererar de avfallskärl som saknas till fastigheten i etapper områdesvis under april-maj 2021. Vi börjar tömma kärlen i juni. Om en fastighet använder flera blandavfallskärl, för vi samtidigt bort ett blandavfallskärl. 

Vi levererar nödvändiga avfallskärl till fastigheterna under våren 2021.

Vi levererar avfallskärlen till fastigheterna områdesvis under april-maj 2021. Tömningen av kärlen inleds i etapper områdesvis i juni. Vi berättar mer om tidtabellen när leveranstiden för avfallskärlen närmar sig. 

De nya avfallskärlen ryms nödvändigtvis inte i bostadsbolagets nuvarande avfallstak eller annat avfallsrum. Du kan också placera kärlen utanför avfallsrummet eller använda kärlskydd. Om fastigheten har ett pappersinsamlingskärl, reservera plats för det i avfallsrummet, utöver de avfallskärl som levereras av HRM.

Det lönar sig att övervaka mängden avfall som ackumuleras i husbolaget. Sortering och återvinning av avfall minskar blandavfallet. Om tömningsfrekvensen, antalet eller storleken på kärlen inte är lämplig, kan de ändras senare när invånarna aktivt sorterar sitt avfall i de nya avfallskärlen.

Fastigheter med 5–9 bostäder

Förutom det blandavfallskärl som redan finns i fastigheter med 5–9 bostäder, levererar vi ett avfallskärl med flera fack och ett bioavfallskärl, om ett sådant inte redan finns på fastigheten. Flerfackskärlet har två större fack, ett för insamling av plastförpackningar och ett för kartong. I flerfackskärlets två små fack kan invånarna sortera små metallföremål och glas. 

  • Storleken på blandavfallskärlet är 140–660 liter.
  • Flerfackskärlet är 660 liter.
  • Bioavfallskärlet är antingen 140 eller 240 liter.
  • Observera ett möjligt pappersinsamlingskärl.

astiatilavuudet_ruotsi_3kpl (1).jpg

Vi tömmer flerfackskärlet och bioavfallskärlet en gång i veckan eller varannan vecka enligt mängden avfall som ackumuleras i husbolaget. Tömningsintervallen för de nya kärlen definieras på basen av
tömningsintervallet för existerande kärl. Vi tömmer alla avfallsslag som finns i flerfackskärlet på en gång i sopbilens fyra kamrar.

De nya kärlen, det vill säga flerfackskärlet och bioavfallskärlet, behöver minst två meter extra utrymme. Om husbolaget vill ha egna kärl för alla avfallsslag är detta möjligt. I så fall krävs ungefär fem meter extra utrymme. Ett flerfackskärl tar dock mindre plats och sparar in på tömningskostnaderna. Fastigheter med mer än fem bostäder kan beställa ett 660 liters plastinsamlingskärl om de vill. Kärl som är mindre än så, fylls för snabbt och orsakar därför utmaningar vid tömning.

Ett flerfackskärl och ett bioavfallskärl kräver minst ca 2 meter extra utrymme.

Fastigheter med 10–19 bostäder

Vi levererar separata avfallskärl för insamling av glas och små metallföremål, samt plastförpackningar till fastigheter med 10–19 bostäder.

  • Vi samlar in glas och små metallföremål i 240 liters kärl som vi tömmer var åttonde vecka.
  • Vi samlar in plast i ett 660-liters kärl som vi tömmer en gång i veckan eller varannan vecka.

astia-tilavuudet_yli10_matala_ruotsi.jpg

De nya avfallskärlen behöver minst ca 2,5 meter extra utrymme.

Fastigheter med minst 20 bostäder

Stora bostadsbolag med minst 20 bostäder samlar redan in blandavfall, bioavfall och kartong samt glas- och metallförpackningar i egna kärl. Våren 2021 levererar vi ett avfallskärl för insamling av plastförpackningar till husbolagen, om ett sådant inte införskaffats tidigare. Husbolagen kan redan nu beställa plastinsamlingskärlet.

  • Vi samlar in plastförpackningar i ett 660 liters avfallskärl som vi tömmer en gång i veckan.

Roskismallisto_muovi

 

Placering av kärl i avfallsrummet

Du kan placera de nya avfallskärlen bredvid eller nära de tidigare använda avfallskärlen, bara du tar hänsyn till brandsäkerhetsbestämmelser och andra anvisningar. Om fastigheten har ett pappersinsamlingskärl, reservera plats för det utöver de avfallskärl som HRM levererar.

Kontrollera anvisningar och föreskrifter som rör placeringen av avfallskärl med din kommuns byggnadstillsyn samt eventuella föreskrifter från brandmyndigheterna. Beakta HRM:s föreskrifter om avfallshantering och förarnas arbetssäkerhet.

Du får mer information om avfallsinsamlingsutrustningen och de vägledande dimensionerna av avfallskärlen på sidan nedan. 

Läs mer om avfallsinsamlingsutrustningen

Djupinsamlingskärl kan användas för insamling av avfall

Ditt husbolag kan också använda djupinsamlingskärl för insamling av avfall.

Antalet djupinsamlingskärl kan ökas eller så kan existerande kärl delas upp för olika avfallsslag. Kontakta din leverantör av djupinsamlingskärlet för att beställa en avskiljare. HRM levererar inte djupinsamlingbehållare. Ditt husbolag kan också införa traditionella kärl på hjul.

Huvudstadsregionens och Kyrkslätts föreskrifter om avfallshantering gäller alla invånare i Helsingfors, Esbo, Grankulla,Vanda och Kyrkslätt, samt andra aktörer som omfattas av den avfallshantering som HRM anordnar. Föreskrifterna för avfallshantering trädde i kraft 1.3.2019. Ändringarna som gäller separat insamling, dvs. insamling av nya avfallsslag, trädde i kraft 1.1.2021, men sorteringen av de nya avfallen påbörjas i HRM-området i april-maj 2021.