Avfallshantering vid fritidsbostad

En bra avfallshantering vid fritidsbostaden gör miljön mera trivsam. Vi erbjuder innehavare av fritidsbostäder i huvudstadsregionen olika servicealternativ för skötsel av avfallshanteringen både på fastlandet och i skärgården. Beställ avfallshanteringen från oss åtminstone för blandavfallet samt för eventuella slamavskiljare och slutna samlingsbrunnar.

Du kan ansluta dig till avfallshanteringen genom att:

  • beställa tjänsten direkt till din fastighet, även i skärgården. 
  • avtala om användning av ett gemensamt avfallskärl med en granne, ett väglag eller en annan liknande förening
  • ansluta dig till en båthamns avfallstjänst
  • avtala om användning av HRM:s lokala insamlingspunkt.
Enligt avfallslagen ska varje fastighet som används för stadigvarande boende och fritidsboende anslutas till den organiserade avfallstransporten. Avfallslagen förpliktigar fritidsbostäder att ansluta sig till avfallshanteringen, även om mängden avfall som genereras av fastigheten är liten. Du kan också beställa från oss tömning av slamavskiljare och slutna samlingsbrunnar. Vi ansvarar för insamling och transport av avfall som uppkommer från boende i huvudstadsregionen och i Kyrkslätt.