Teolliset symbioosit

​​​​​​​​​​​Teolliset symbioosit -projektin tavoitteet

HSY:n tavoitteena Teolliset symbioosit -projektissa on luoda Ämmässuolle edellytykset innovaatioympäristön syntymiselle ja käynnistää sen toiminta. Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksesta rakennetaan monipuolinen ekoteollinen keskittymä ja kehitysympäristö, jossa voidaan synnyttää uusia kiertotalouden innovaatioita pilotoimalla, testaamalla ja jalostamalla teollisia materiaali- ja sivuvirtoja sekä biojätettä.

Teolliset symbioosit -projektin ensimmäinen vaihe toteutetaan Ämmässuolla puhdistamolietteeseen liittyvällä innovatiiviset julkiset hankinnat (IJH) -menettelyllä. Jatkossa IJH-toimintamalli on mahdollista laajentaa muihinkin toimintoihin. Projektin tavoitteena on kehittää prosesseja ja tuotteita, joita on mahdollista toteuttaa myös muualla Suomessa ja ulkomailla.

HSY on mukana Innovatiiviset kaupungit (INKA) -hankkeessa yhdessä mm. Lahden, Tampereen ja Turun kanssa. Pääkaupunkiseudulle sekä Lahden ja Tampereen markkina-alueelle rakentuu käynnistettävien innovaatioympäristöjen ansiosta uutta materiaali- ja energiatehokasta teollista toimintaa. INKA-hankkeiden yhteistyössä selvitetään esimerkiksi puhdistamolietteen erilaisia käsittelymenetelmiä sekä innovatiivisia hyödyntämismahdollisuuksia. Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää kaikissa INKA-kaupungeissa ja muualla Suomessa.

Teolliset symbioosit -projektin tulokset

Projektin tuloksena puhdistamolietteen käsittelytekniikoita ja innovatiivisia hyödyntämismenetelmiä on selvitetty ja tuloksia pystytään hyödyntämään Ämmässuolle toimitettavan lietteen käsittelyn kehittämisessä. Innovaatiot ovat hyödynnettävissä myös muissa INKA-kaupungeissa (mm. Lahti, Tampere ja Turku) sekä muualla Suomessa.

Projektissa on myös luotu innovatiivisten julkisten hankintojen toimintamalli, jonka avulla alueen toimintaa voidaan kehittää ja luoda mahdollisuuksia innovatiivisille yrityksille tulla toimimaan alueelle. HSY kunnallisena toimijana tarjoaa alustan yrityksille, jolla luodaan edellytykset Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksen alueen teollisten symbioosien alueen kehittymiselle.

​​​