Miksi REPA-hanke?

Resurssiviisauden merkitys on kasvussa väestönkasvun ja -keskittymisen sekä luonnonvarojen ehtymisen ja ilmastonmuutoksen ohjatessa yhä enemmän päätöksentekoa, investointeja sekä tulevaisuuteen tähtääviä kehitysohjelmia. Pääkaupunkiseudulla on vielä huomattavasti parantamisen varaa esimerkiksi materiaalien hyödyntämisessä ja energiatehokkuudessa. Suuret materiaalivirrat sekä osaaminen ja tietovarannot ovat kuitenkin hyvä lähtökohta resurssiviisaan, kestävän liiketoiminnan sekä kasvun ja työpaikkojen syntymiselle.

REPA-hankkeessa luodaan pääkaupunkiseudulle kansainvälisesti kilpailukykyisiä innovaatioympäristöjä, jotka mahdollistavat uusien ideoiden nopean testaamisen ilmanlaatumittauksen, teollisten symbioosien ja vesihuollon resurssitehokkuuden alueilla. Tarkoituksena on sekä löytää ratkaisuja HSY:n kohtaamiin haasteisiin että tarjota hyvät toimintaedellytykset kestävään kasvuun perustuvalle liiketoiminnalle.

REPA:n kautta toteutetaan HSY:n strategisia tavoitteita kasvattamalla rooliamme pääkaupunkiseudun materiaali- ja energiatehokkuuden parantamisessa, mikä puolestaan auttaa parantamaan ympäristön tilaa. REPA:n avulla edistetään myös HSY:n tavoitetta olla innovatiivinen edelläkävijä sekä luotettava yhteistyökumppani.