REPA-ilma

REPA-ilma-projektin tavoitteena on luoda pääkaupunkiseudulle kansainvälisesti kilpailukykyinen suomalaiseen ilmanlaatuosaamiseen pohjaava osaamis- ja innovaatioympäristö, jossa voidaan testata uusia innovaatioita, kehittää kaupunkien suunnittelua ja ihmisten terveyttä tukevia ratkaisuja sekä esitellä suomalaista ilmanlaatuosaamista paitsi kansallisesti myös kansainvälisesti. Suomalainen ilmanlaatuosaaminen on kansainvälistä huipputasoa, joten innovaatioympäristö mahdollistaa myös ilmanlaatuun liittyvän kansainvälisen liiketoiminnan kasvattamisen.

Projektin tuloksena:

  • ​Pää​kaupunkiseudulle rakentuu kansainvälisesti huippuluokkaa oleva ilmanlaadun mittausverkko
  • Testialusta sekä läheinen yhteistyö huippututkimuksen, laitevalmistajien ja tiedonkäyttäjien, eli HSY:n ja kaupunkien välillä parantavat laitteiden ja niistä saatavan tiedon hyödynnettävyyttä ja mahdollisuuksia kansainvälisillä markkinoilla
  • Laiteviennin ohella paranevat mahdollisuudet ilmanlaadun hallintajärjestelmien ja tietotaidon vientiin
  • Tutkijoiden ja viranomaisten tietämys kaupunkialueen ilmanlaadusta ja siihen vaikuttavista tekijöistä tarkentuu ja paranee
  • Asukkaille voidaan tarjota alueellisesti entistä kattavampia ilmanlaatutietoja ja -ennusteita
  • ​Saadaan käyttöön menetelmiä ilmansaasteille altistumisen vähentämiseksi liittyen muun muassa rakennettuun ympäristöön, sisäilman laadun parantamiseen sekä kaupunki- ja liikennesuunnitteluun.


 

Miksi REPA-ilma-projekti?

Ilmanlaatuun liittyvät ongelmat ovat samankaltaisia eri puolilla maapalloa. Liikenteestä, puun ja hiilen pienpoltosta sekä alueiden ja maiden välillä kulkevista ilmansaasteista peräisin olevat pienhiukkaset aiheuttavat sekä kehittyvissä että kehittyneissä maissa enemmän ennenaikaisia sydän-, hengityssairaus- ja syöpäkuolemia kuin muut ympäristötekijät yhteensä. Vaikka pääkaupunkiseudun ilmanlaatu on kansainvälisesti tarkasteltuna melko kohtuullisella tasolla, ovat ilman hiukkaset meilläkin huomattava ympäristöaltiste; niiden aiheuttamiin sairauksiin kuolee noin 1800 suomalaista vuodessa.​​​​​

Ajankohtaista

Ilmanlaadun tutkimusseminaari järjestettiin 13.12.2016.​ Seminaarin esitysmateriaalit ovat nähtävissä tä​ällä​.