ÄlykäsVesi

ÄlykäsVesi-projektin tavoitteena oli parantaa vesihuollon resurssitehokkuutta. Projektissa oli tarkoitus kehittää ja ottaa käyttöön vedenjakelun ja viemäröinnin uusia ja innovatiivisia älykkäitä järjestelmiä. Tavoitteena oli myös rakentaa työkaluja modernin vesihuollon tuottaman kasvavan tietomäärän hallintaan.

ÄlykäsVesi -projektissa kehitettiin vesihuoltoalan tieto- ja toimintamalleja, jotka voivat hyödyttää koko toimialaa. Lisäksi pilotoitiin kiinnostavia yritysten tarjoamia teknologiaratkaisuja HSY:n toimintaympäristössä. Innovatiiviset julkiset hankinnat sekä HSY:n sisäinen innovaatiotoiminnan kehittäminen olivat myös osa ÄlykäsVesi-projektin toimintamallia.

Innovatiivisten julkisten hankintojen pilotointi tarjosi HSY:lle mahdollisuuden lisätä osaamistaan älykkäiden ratkaisujen hankkimisessa.  Yrityksille puolestaan tarjoutui mahdollisuus esitellä, demonstroida ja kehittää omia tuotteitaan Suomen suurimman vesihuoltotoimijan tarjoamassa vaativassa testiympäristössä.

Projektin lähtökohtana oli älykkäiden ratkaisujen integroituminen HSY:n nykyisiin järjestelmiin. Projekti tukee uusien tuotteiden syntymistä sekä kotimaisille että kansainvälisille markkinoille.

Uusia työkaluja vesihuoltoon

Hanke toteutettiin lukuisina erillisinä alaprojekteina, ja kehittämiskohteet vaihtelivat markkinoilla olevien, proto- tai ideavaiheessa olevien tuotteiden pilotoinnista uudenlaisten konseptien luomiseen. HSY järjesti myös opiskelijoille suunnatun Hackathon-tapahtuman, jossa pyydettiin uusia ratkaisumalleja HSY:n esittämiin haasteisiin. Näitä ideoita kehitettiin eteenpäin vesihuollon omiksi työkaluiksi ja otettiin tuotantokäyttöön. Hanke oli poikkeuksellisen laaja, ja edellytti poikkeuksellista yhteistyötä sekä HSY:n sisällä että yhteistyökumppaneiden kanssa. Uudet toimintatapakokeilut opettivat sekä uudenlaisia toimintatapoja että avoimempaa suhtautumista kokeilevaan kehittämiseen.

HSY kehittää toimintatapojaan ja innovaatiokulttuuria

 ÄlykäsVesi-projektissa on teknologisen kehittämistyön rinnalla kokeiltu uudenlaisia toimintatapoja, joilla innovaatioyhteistyötä HSY:n ja yritysten välillä tehdään. Loppupäätelmät hankkeesta on kirjattu kahteen erilliseen raporttiin:

Lisätietoja antaa projekipäällikkö Aninka Urho (aninka.urho(a)hsy.fi​)