Resurssiviisas pääkaupunkiseutu (REPA)

 


REPA-hanke on päättynyt. Kiitos kaikille yhteistyöstä!


REPA pähkinänkuoressa

Resurssiviisas pääkaupunkiseutu (REPA) -hankkeen tavoitteena on edistää kestävää kasvua pääkaupunkiseudulla. Luomme hankkeessa kansainvälisesti kilpailukykyisiä innovaatioympäristöjä, jotka mahdollistavat uusien ideoiden nopean testaamisen ilmanlaatumittauksen, teollisten symbioosien ja vesihuollon resurssitehokkuuden alueilla.​​​ Tarkoituksena on sekä löytää ratkaisuja HSY:n kohtaamiin haasteisiin että tarjota hyvät toimintaedellytykset kestävään kasvuun perustuvalle liiketoiminnalle.

REPA sisältää kolme osaprojektia:

  • REPA-ilma, jossa luodaan ilmanlaadun osaamis- ja innovaatiokeskittymä 

  • ÄlykäsVesi, jossa etsitään resurssiviisaita ratkaisuja vesihuollon tarpeisiin

  • Teolliset symbioosit, jossa edistetään kiertotalouden syntymistä pääkaupunkiseudulle