Rahoittajat

Rejektityppi -hanke on osa Ympäristöministeriön ravinteiden kierrätys ja saaristomeren parantaminen –hanketta ja se on saanut rahoitusta Ympäristöministeriöltä.  

http://www.ym.fi/ravinteidenkierratys