Rejektityppi-hanke

​Rejektityppi-hankkeen tarkoituksena on tutkia Anammox-prosessin laajamittainen pilotointi ns. ANITATM Mox -teknologian avulla, missä bakteerimassa on sidottu kantoaineeseen. Lisäksi hankkeessa tutkitaan esiselvitystasolla fysikaaliskemiallista rejektivedenkäsittelyn toteuttamista jätevedenpuhdistamon tiloissa. Kyseeseen tuleva teknologia perustuu pH-säädön avulla strippaantuvan/vapautuvan typen talteenottoon.

Hankkeen tuloksia tullaan hyödyntämään Viikinmäen lisäksi myös Blominmäen jätevedenpuhdistamon prosessisuunnittelussa ja ne ovat käytettävissä myös muiden jätevedenpuhdistamoiden ja biokaasuntuotantolaitosten rejektivesien käsittelymenetelmiä arvioitavissa.

Tiedote​ 12.5.2015:  ​Typen talteenottoa pilotoidaan Viikinmäessä​