Prosessikaavio

 

Kuva 1. Fosforin ja typen talteenotto RAVITA-prosessilla. Lopputuotteet fosforihappo sekä ammoniumfosfaatti​