Huvudstadsregionens Vatten Ab

Huvudstadsregionens Vatten Ab har som uppgift att leverera tillräckliga mängder råvatten av hög kvalitet för användning till ägarinstanserna. Av detta råvatten producerar vattenverken i dagsläget dricksvatten till cirka 1,3 miljoner invånare. Bolaget grundades 1972 och Päijännetunnelns byggnadsarbete inleddes 1973. Päijännetunneln stod färdig 1982.

Delägare i Huvudstadsregionens Vatten Ab är Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM (Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla), Borgå, vattenverkssamkommunen för Tusbyregionen (Träskända, Kervo, Tusby, Sibbo, Nurmijärvi), Hyvinge, Kyrkslätt och Nurmijärvi. Sedan 2011 ansvarar HRM enligt avtal för huvudparten av bolagets verksamhet.