Päijännetunneli

Päijännetunneli johtaa raakavettä Päijänteestä Helsingin seudulle. Se turvaa yli miljoonan asukkaan riittävän ja puhtaan raakaveden saannin. Tämä maailman pisin yhtenäinen kalliotunneli kulkee 30–100 metrin syvyydellä maan pinnasta. Tunnelin pituus on 120 km.

Jo 1960-luvulla havaittiin, että pääkaupunkiseudun paikalliset vesivarat olivat huonolaatuisia ja hupenemassa. Pääkaupunkiseudun kunnat päättivät yhdessä järjestää vedenhankinnan ja perustivat vuonna 1972 Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n. Päijännetunnelin rakennustyöt kestivät lähes 10 vuotta. Tunneli otettiin käyttöön vuonna 1982.

Tunneli alkaa Päijänteen eteläpäästä, Asikkalanselältä, missä vedenottokohta on noin 25 metrin syvyydessä. Vesi saadaankin tunneliin viileänä (noin 0,5–11-asteisena) ympäri vuoden. Tunneli päättyy Silvolan tekoaltaan luo lähellä HSY:n Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitosta.

Vapaalla putouksella tunnelin kautta saatava suurin virtaama olisi 10 m3/s, mutta vettä otetaan nykyään keskimäärin 3,3 m3/s. Vesilaitoskäytön lisäksi vettä johdetaan Keski-uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän toimesta Ridasjärveen ja Rusutjärveen parantamaan niiden ja niistä lähtevien jokien vedenlaatua kesäkaudella.

Tunnelin korkeusero Päijänteen ja Silvolan tekoaltaan välillä hyödynnetään tuottamalla virtaavan veden avulla sähköä Kalliomäen vesivoimalassa noin 7 300 megawattituntia vuosittain.

Etelä-Päijänteen veden laatu on lähellä luonnontilaista ja hyvä esimerkki vuosikymmeniä jatkuneen vesiensuojelutyön tuloksista. Vettä riittää Päijänteessä, sillä tunneliin otetaan vain noin prosentti Kymijokeen muuten menevästä keskivirtaamasta.