Pääväylien pölyt

Mittaamme sensoreilla hengitettävien hiukkasten pitoisuuksia pääväylien varrella. Voit tarkastella pääväylien pölypitoisuuksia eri mittauspaikoista. Tulokset näet joko graafista tai taulukosta. Graafeissa voit itse valita yhden tai useamman mittauksen, joita haluat tarkastella. Mittaustulokset näkyvät tunneittain. Tarkastelujaksoksi voit valita päivän, viikon tai kuukauden. Mittaustulokset ovat tarkistamattomia tuntikeskiarvoja. Huom. Tulokset ovat raakadataa eikä virheitä ole poistettu. Kosteus voi vaikuttaa sensorien mittaustuloksiin. Jos pitoisuudet ovat korkeita ja ilman kosteus yli 95 %, suuret pitoisuudet johtuvat todennäköisesti kosteudesta. Sensorit ovat myös lähempänä ajorataa kuin mittausasemat, minkä vuoksi sensorien hiukkaspitoisuudet ovat ajoittain hyvin korkeita.

Lisätietoa

Sensorit ovat täydentävä mittausmenetelmä, eivätkä mittaukset ole raja-arvoa valvovia mittauksia. Sensorituloksia hyödynnetään muun muassa pölyntorjunnan ja kasteluiden kohdentamisessa katupölykaudella.

Hengitettävät hiukkaset (PM10) ovat pääosin katupölyä. Suuret näkyvät hiukkaset aiheuttavat lähinnä likaantumista ja viihtyisyyshaittaa. Pienemmät, hengitettävät hiukkaset eivät ole silmin havaittavia. Ne kulkeutuvat henkitorveen ja keuhkoputkiin ja voivat aiheuttaa terveyshaittoja. Pitoisuudet ovat korkeita, kun vuorokauden keskiarvo ylittää raja-arvotason 50 µg/m3. Ilmanlaatu on huono, kun tuntipitoisuus on yli 100 µg/m3.