Pääkatujen pölyt

Alla eri välilehdillä olevista graafeista löytyvät Lönnrotinkadun ja muiden pääkatujen (Sensorimittaukset-välilehti) mittaukset. Mittaamme sensoreilla hengitettävien hiukkasten pitoisuuksia pääkatujen varrella. Voit tarkastella pääkatujen pölypitoisuuksia eri mittauspaikoista. Tulokset näet joko graafista tai taulukosta. Graafeissa voit itse valita yhden tai useamman mittauksen, joita haluat tarkastella. Mittaustulokset näkyvät tunneittain. Tarkastelujaksoksi voit valita päivän, viikon tai kuukauden. Mittaustulokset ovat tarkistamattomia tuntikeskiarvoja. Huom! Tulokset ovat raakadataa eikä virheitä ole poistettu. Kosteus voi vaikuttaa Sensorimittaukset -välilehdellä oleviin mittaustuloksiin, joissa käytetään AQT530 (Vaisala) -sensoreita. Jos pitoisuudet ovat korkeita ja ilman kosteus yli 95 %, suuret pitoisuudet johtuvat todennäköisesti kosteudesta. Lönnrotinkadulla mittaukset tehdään tarkemmalla mittalaitteella (AQ Guard, Palas). AQ Guard -tulokset ovat varsin luotettavia, eikä niissä esiinny korkean ilmankosteuden tai sumun aiheuttamia virheellisiä tuloksia.

Lisätietoa

Sensorit ovat täydentävä mittausmenetelmä, eivätkä mittaukset ole raja-arvoa valvovia mittauksia. Sensorituloksia hyödynnetään muun muassa pölyntorjunnan ja kasteluiden kohdentamisessa katupölykaudella.

Hengitettävät hiukkaset (PM10) ovat pääosin katupölyä. Suuret näkyvät hiukkaset aiheuttavat lähinnä likaantumista ja viihtyisyyshaittaa. Pienemmät, hengitettävät hiukkaset eivät ole silmin havaittavia. Ne kulkeutuvat henkitorveen ja keuhkoputkiin ja voivat aiheuttaa terveyshaittoja. Pitoisuudet ovat korkeita, kun vuorokauden keskiarvo ylittää raja-arvotason 50 µg/m3. Ilmanlaatu on huono, kun tuntipitoisuus on yli 100 µg/m3.