Vanliga frågor

Innehåller myllan ogräsfrön eller andra föroreningar?

När myllan lagras hamnar det lätt små mängder frön som sprids med vinden från ettåriga ogräsväxter i myllan. Vi kunde bekämpa ogräs med gift, men det strider mot principerna för hållbar utveckling och återvinning av avfall.

Ettåriga ogräsväxter utrotas genom att man regelbundet klipper bort deras skott. Våra mullprodukter innehåller inga stenar eller glas- eller plastbitar och inte heller svåra rotogräs såsom kvickrot.

Vad kan myllan användas för?

Båda mullsorterna uppfyller alla kvalitetskrav för användning för såväl grönområden som grönsaksland. Myllans kvalitet övervakas kontinuerligt genom s.k. egenkontroll. Även Livsmedelssäkerhetsverket Evira övervakar mullprodukternas kvalitet.

Behöver myllan tilläggsgödsel eller kalk?

Du ska varken tilläggsgödsla eller kalka kompostmyllan eftersom den innehåller alla näringsämnen som växterna behöver. Gräsmattan klarar sig många år på den näring som kompostmyllan innehåller. Därefter ska gräsmattan gödslas som vanligt.

Vad gör jag om min gräsmatta blivit mossig?

Om gräsmattan blir mossbevuxen beror det sällan på att jordens surhet har ökat. Den vanligaste orsaken är bristen på ljus. Jorden kan också bli för tät, vilket gör att gräsväxternas rötter inte får tillräckligt med luft. Du kan lufta gräsmattan genom att göra hål i marken med en grep eller motsvarande. Därefter kan du fylla hålen med sand.

Om gräsmattan är helt övervuxen med mossa ska du böka upp gräsmattan med en jordfräs och avlägsna all mossa. Lägg därefter till ny växtgrund, jämna ut grunden för att bli av med gropar och så gräsmattan på nytt.

Kan jag hämta mylla själv?

Du kan hämta mylla antingen med personbil och släpvagn eller med egen lastbil. Det ena av försäljningskontoren ligger vid Viksvägen 35 i Helsingfors och det andra vid Metsäpirttivägen 248 i Sibbo.  För information om priser och öppettider ring (09) 1561 3445 eller (09) 1561 3450 vardagar kl. 8.15–16.00.

Hur beställer jag mylla?

Om du vill ha myllan levererad hem till dig, ring 09 15611 och be att bli vidarekopplad till mullförsäljningen eller ring direkt 09 1561 3445 eller 09 1561 3450.  Du kan också beställa mylla genom att skicka in vår webblankett.