Tips för trädgårdsälskaren

Hur anlägger jag en gräsmatta?

Den bästa tiden att anlägga en gräsmatta är våren, försommaren eller hösten då marken ofta är blöt eller fuktig efter smältvatten eller regn. Du kan så en gräsmatta även på högsommaren bara du ser till att grunden för gräsmattan inte torkar ut.

1. Bearbeta bottenjorden

Anläggningen av en gräsmatta börjar med att man bearbetar bottenjorden. Luckra upp jorden och forma den på önskat sätt. Eventuellt ska marken även täckdikas innan myllan breds ut.

2. Sprid ut kalk

Om bottenjordens pH understiger 5,5 rekommenderar vi att du sprider ut cirka 5 kg kalk per 10 kvadratmeter på jorden och bearbetar jorden till cirka 20 centimeters djup. Metsäpirtti Gräsmattemylla innehåller alla näringsämnen som växterna behöver, så du behöver inte tillsätta varken kalk eller tilläggsgödsel i myllan.

3. Lägg ett tjockt lager mylla

När du anlägger en ny gräsmatta ska mullagret vara minst 15 centimeter tjockt. Du kan beräkna hur mycket mylla du behöver genom att multiplicera gräsmattans yta med mullagrets tjocklek. Till exempel 200 m2 x 0,15 m = 30 m3.
När du förbättrar en gammal gräsmatta räcker det med ett tunnare mullager.

4. Så fröna

När du anlägger en gräsmatta, följ utsädesmängderna på fröförpackningen. Täck fröna genom att kratta lätt eller strö ett tunt lager mylla på dem. Fröna ska ligga på cirka en centimeters djup.

5. Vält och vattna

Till slut ska du välta den nysådda gräsmattan och vattna den omsorgsfullt så att hela mullagret blir genomfuktat.

Övriga planteringar

För prydnadsbuskar och rabattväxter rekommenderas ett mullager på åtminstone 25 cm. För större buskar med vedstam och träd rekommenderar vi att du blandar Metsäpirttis mullprodukter med jord från planteringsgropen ungefär i förhållandet 1:1.  Kontakta försäljaren av plantorna eller kontrollera förpackningspåskrifterna för närmare anvisningar om planteringsdjup och mullagrets tjocklek.