Ta kontakt


​Prisförfrågningar och beställningar:

tfn 09 15611 (HRM:s växel)
Mullförsäljning vardagar kl. 8.15–16.00   
metsapirtti(at)hsy.fi

Mullförsäljning

Anja-Liisa Eronen
försäljningssekreterare
Tfn 09 1561 3445 eller 050 336 5703
anja-liisa.eronen(at)hsy.fi

Tuula Pirhonen
marknadsföringsplanerare
Tfn 09 1561 3450 eller 050 337 9442
tuula.pirhonen(at)hsy.fi

Mullproduktion

Janne Nipuli
enhetschef
Tfn 09 1561 3392 eller 050 320 3904
janne.nipuli(at)hsy.fi

Mikko Wäänänen
planerare
Tfn 09 1561 3449 eller 050 0701 039
mikko.waananen(at)hsy.fi

Igor Gottmann
fältmästare
Tfn 09 1561 3723 eller 050 555 6963
igor.gottmann(at)hsy.fi