Produkter


Som råmaterial till myllan använder vi bioslam som separerats från avloppsvatten. Tillsammans med torv och andra tillsatsämnen förädlar vi slammet till näringsrik kompostmylla på Metsäpirttis komposteringsfält i Sibbo.

Metsäpirtti Gräsmattemylla tillverkas genom att lerhaltig sand och biotit med långinverkande kalium tillsätts i komposten. Gräsmattemyllan lämpar sig bäst för anläggning av grönområden, såsom anläggning av gräsmattor eller planteringar av blommor och prydnadsbuskar. 

Läs igenom varudeklarationen  för Gräsmattemylla.

Metsäpirtti Trädgårdsmylla tillverkas av kompost i vilken man tillsätter torrgödsel från häststallar. Trädgårdsmyllan lämpar sig särskilt väl för trädgårdsbruk. Läs igenom varudeklarationen för Trädgårdsmylla.

Luckra mullsorter är livskraftiga och det bästa valet för din gårdsplan eller trädgård. Produkterna har registrerats vid Livsmedelssäkerhetsverket Evira och de uppfyller kraven för växtunderlag. De uppfyller kvalitetskraven även vid användning i grönsaksland.

Jordbruksprodukt

Jordförbättringskompost kan beställas för åkrar endast av kunder som uppfyller beställningskraven. Den som beställer kompost ska ha en gårdsidentifikationskod samt miljömyndigheternas tillstånd till lagring i stackar vintertid. Vi levererar komposten som bulklast.

Jordförbättringskomposten tillverkas av torv och bioslam för jordbruk. Genom att använda jordförbättringskompost kan man tillsätta den organiska substans som åkern behöver. Samtidigt gödslas åkern av näringsämnena i komposten. Kontakta oss för ett förmånligt leveranspris till din åker. Läs igenom varudeklarationen för Jordförbättringskompost.

Beställningar och förfrågningar endast per telefon 0500 701 039, 050 336 5703 eller 050 337 9442 . ​