Så här beställer du Metsäpirttis mullprodukter


 

1. Välj mull​​​sort

Vilken mullsort behöver du; Metsäpirtti Gräsmattemylla eller Trädgårdsmylla? 

2. B​​eräkna hur mycket mylla du behöver 

När du beräknar hur mycket mylla du behöver kan du använda tabellerna nedan som hjälp. I tabellerna visas hur mycket mylla som behövs för en viss yta.​

3. Välj leveransalter​​nativ

Vi levererar Metsäpirttis mullast direkt hem till dig eller till din sommarstuga. Du kan även hämta mylla själv med en egen bil och släpvagn från Vik (Viksvägen 35) eller Metsäpirtti i Sibbo (Sköldviksvägen 241). Med lastbil kan du hämta mylla endast från Metsäpirtti i Sibbo. Det slutgiltiga priset på beställningen beror på leveranssättet.

4. Kontrollera tippningspl​​atsen  

Säkerställ på förhand att det går att köra med en stor och tung lastbil till din gård och att det finns tillräckligt med plats för lastbilen vid tippningsplatsen. Beakta att det tunga fordonet kan skada eventuella stenbeläggningar eller eventuell asfalt på din gård. Beställ leveransen i god tid, senast cirka en vecka före önskat leveransdatum.

5. Beställ myllan per telefon eller fyll i beställningsblanketten.

Blanketten används inte under vintersäsongen.