Vi levererar myllan hem till dig

Du kan beställa Metsäpirttis mullprodukter även med hemleverans. Vi levererar mylla i regel i partier på 8–36 m³ inom södra Finland.

Innan du beställer mylla, ta reda på hur stort fordon som får plats på din gård och om gårdsplanen tål vikten av ett tungt fordon med last.

Vår största fordonskombination för leverans av mylla är en s.k. kassettbil. Med den kan man transportera upp till 36 m³ mylla. Om det finns en port till din gård, ska den vara minst 3 meter bredd. Vägen ska vara minst 7 meter bred före infarten så att fordonet kan svänga in på tomten.

Fordonskombinationens totalvikt är cirka 60 ton, längd 20 meter och bredd 3 meter. Fordonet är 4 meter högt och tipphöjden uppgår till 8 meter.


 
Till svåråtkomliga platser kan vi leverera mylla med fordon som är försedda med en lyftkran med grip-skopa. Med hjälp av lyftkranen kan myllan avlastas direkt från flaket till tomten, till exempel över ett sta-ket. Lyftkranens räckvidd är 8 meter i sidled och 5 meter uppåt. Lastens största möjliga volym är 12 m³. Vi har även treaxlade lastbilar försedda med trevägstippar. Den största lasten som kan levereras med denna bil är 13 m³. Beställ leveransen i god tid, senast cirka en vecka före önskat leveransdatum.

Hur mycket utrymme kräver mullhögen?

Ytan som mullhögen kräver kan variera men i genomsnitt behövs:
ca 8 m x 4 m för en mullhög på 36 m³
cirka 4 m x 4 m för en mullhög på 18 m³
cirka 3,5 m x 3,5 m för en mullhög på 12 m³​​​