Metsäpirtti mylla

Tillverkningen av Metsäpirtti Gräsmattemylla och Trädgårdsmylla bygger på respekt för naturens ekologiska kretslopp. Som råvara använder vi bioslam som separerats från avloppsvatten. Tillsammans med torv och andra tillsatsämnen förädlar vi slammet till näringsrik kompostmylla på Metsäpirttis komposte​ringsfält i Sibbo.

På gården och i trädgården återförs näringsämnena i bioslammet till naturen och blir växtkraft för växtligheten. Genom att använda Metsäpirtti mylla främjar du hållbar utveckling och balansen i naturen. 

 

Vår 17 -mässans lottdragning

Raine Olander, Anne Karlsson, Tomi Vesterinen och Anni Sipilä har vinnat 12 m3 last mylla. Trädgårdboken har vinnat Helena Tarhonen, Eeva Tikkanen-Suvanto, Sari Lindgren och Elli Kuisma.
 
Tack för alla som besökade i vår avdelningen och deltog med lottdragningen.


 Avhämtningspunkterna öppnas igen

10.4.2017 öppnas: Viksvägen 35, 00560 Helsingfors och Sköldviksvägen 241, 06850 Kullo
18.4.2017 öppnas: Stensbölekanten 5, 00940 Helsingfors och Käringsmossvägen 8, 02820 Esbo (Sortti-stationer).
Öppet exceptionellt också på lördagar 29.4., 13.5. och 20.5. kl 9.00-16.00.

 

Beställa eller hämta myllan nu!