Metsäpirtti mylla

Tillverkningen av Metsäpirtti Gräsmattemylla och Trädgårdsmylla bygger på respekt för naturens ekologiska kretslopp. Som råvara använder vi bioslam som separerats från avloppsvatten. Tillsammans med torv och andra tillsatsämnen förädlar vi slammet till näringsrik kompostmylla på Metsäpirttis komposte​ringsfält i Sibbo.

På gården och i trädgården återförs näringsämnena i bioslammet till naturen och blir växtkraft för växtligheten. Genom att använda Metsäpirtti mylla främjar du hållbar utveckling och balansen i naturen.