Puutarhamullan tuoteseloste

Tyyppinimi​​Kompostimulta
​Kauppanimi​Metsäpirtin Puutarhamulta
​Raaka-aineet​Metsäpirtin Puutarhakomposti (sis. puhdistamolietettä ja hevostallien kuivikelantaa), savespitoinen hiekka ja turve.
​Valmistusprosessi​Sekoitamme puhdistamolietteen, hevostallien kuivikelannan sekä kompostoinnin muut tukiaineet keskenään kompostiaumaksi. Sen jälkeen kompostoimme ja mekaanisesti ilmastamme tuotetta niin kauan, että komposti voidaan todeta kypsäksi viranomaisten hyväksymällä testimenetelmällä. Lisäämme kompostoituun tuotteeseen yhtä kuutiometriä kohti noin 0,6 tonnia savespitoista hiekkaa ja noin 60 litraa turvetta. Lopuksi seulomme tuotteen.
​Käyttötarkoitus​Tuote soveltuu sellaisenaan kasvualustaksi puutarhakäyttöön ja viherrakentamiseen.
​Käyttöohjeet

​Pohjamaan kunnostus
Ennen kuin levität mullan, huolehdi riittävästä ojituksesta ja maaston muotoilusta. Mikäli pohjamaan pH on alle 5,5, kannattaa sille levittää kalkkia noin 5 kg/10 m2 ja muokata maa noin 20 cm syvyydeltä. Tuote sisältää myös kaikki kasvien tarvitsemat sivu- ja hivenravinteet. Suosittelemme syyslannoitusta, jotta kasvit voivat hyvin myös talven jälkeen.

Käyttömäärät ja levitys
Kun perustat nurmikon, multakerroksen paksuuden tulee olla vähintään noin 15 cm. Koristepensaat ja ryhmäkasvit tarvitsevat noin 25cm multakerroksen. Suosittelemme isommille puuvartisille pensaille ja puille nurmikkomultaa, joka on seostettu ennen istutusta istutuskuopan kaivusta tulleella maalla noin suhteessa 1:1. Levitä multa nurmikkoalueilla tasaisesti kunnostetun pohjamaan päälle. Sen jälkeen tasaa ja jyrää se.

Istutus ja kylvö
Kun istutat pieniä taimia, tiivistä multa juurien ympärille kevyesti käsin. Kun istutat suurempia pensaita ja puita, tiivistä juuret jalalla polkemalla. Kastele istutukset huolellisesti siten, että koko multakerros kastuu.

Noudata nurmikkoa perustettaessa siemenpakkauksissa olevia käyttömääriä. Peitä siemenet kevyesti haravoiden tai sirottele niiden päälle ohut kerros multaa. Lopuksi jyrää istutettu nurmikko. Kastele se huolellisesti siten, että koko multakerros kastuu.

analyysimenetelmä tavoitearvo
pH SFS-EN 13037 6,0
Johtokyky SFS-EN 13038 70 mS/m
Vesiliukoinen typpi (N) SFS-EN 13652 260 mg/l 660 mg/ kg ka
Liukoinen fosfori (P) SFS-EN 13651 60 mg/l 100 mg/kg ka
Liukoinen kalium (K) SFS-EN 13651 400 mg/l 1000 mg/kg ka
Kosteus SFS-EN 13040 45 %
Tilavuuspaino

SFS-EN 13040 myyntikosteudessa

kuormattuna keskimäärin noin

720 g/l 950 kg/m3
Orgaaninen aines SFS-EN 13039 19 % kuiva-aineesta (ka)
Karkeusaste  alle 20 mm
Rikkakasvinsiemenet ​                                       Tuote sisältää tuulilevitteisiä rikkakasvinsiemeniä.
Haitalliset metallit enimmäispitoisuudet yksikkö mg/ kg kuiva-ainetta (ka)
arseeni SFS-EN 13650 ​5
elohopea SFS-EN 13650 ​0,2
kadmium SFS-EN 13650 ​0,3
kromi SFS-EN 13650 ​25
kupari SFS-EN 13650 ​100
lyijy SFS-EN 13650 ​12
nikkeli SFS-EN 13650 ​10
sinkki SFS-EN 13650 ​200

Alkuperä- ja valmistusmaa

Suomi
Valmistaja ja myyjä

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
PL 100, 00066 HSY
Opastinsilta 6 A, 00520 Helsinki
puh. 09 15611 (vaihde) tai mullan myynti suoraan               
050 337 9442 ja 050 412 2755
Laitoksen hyväksyntänumero: FIC029-03632/2008NA

 Puutarhamullan tulostettava tuoteseloste