Nurmikkomullan tuoteseloste

​Tyyppinimi​Kompostimulta
​Kauppanimi​Metsäpirtin Nurmikkomulta
​Raaka-aineet​Metsäpirtin Maanparannuskomposti (sis. puhdistamolietettä), savespitoinen hiekka, turve ja biotiitti.
​Valmistusprosessi​Sekoitamme puhdistamolietteen ja kompostoinnin tukiaineet keskenään kompostiaumaksi. Sen jälkeen kompostoimme ja mekaanisesti ilmastamme tuotetta niin kauan, että komposti voidaan todeta kypsäksi viranomaisten hyväksymällä testimenetelmällä. Lisäämme kompostoituun tuotteeseen yhtä kuutiometriä kohti noin 0,6 tonnia savespitoista hiekkaa, noin 60 l turvetta ja noin 15 kg pitkävaikutteista kaliumia sisältävää biotiittijauhetta. Lopuksi seulomme tuotteen.
​Käyttötarkoitus​Tuote soveltuu sellaisenaan viherrakennus- ja puutarhakäyttöön.
​Käyttöohjeet

​Pohjamaan kunnostus
Ennen kuin levität mullan, huolehdi riittävästä ojituksesta ja maaston muotoilusta. Mikäli pohjamaan pH on alle 5,5, kannattaa sille levittää kalkkia noin 5 kg/10 m2 ja muokata maa noin 20cm syvyydeltä. Tuote sisältää myös kaikki nurmikon tarvit-semat sivu- ja hivenravinteet. Suosittelemme nurmikon syyslannoitusta, jotta nur-mikko voi hyvin myös talven jälkeen.

Käyttömäärät ja levitys
Kun perustat nurmikon, multakerroksen paksuuden tulee olla vähintään noin 15cm. Koristepensaat ja ryhmäkasvit tarvitsevat noin 25cm multakerroksen. Suo-sittelemme isommille puuvartisille pensaille ja puille nurmikkomultaa, joka on seostettu ennen istutusta istutuskuopan kaivusta tulleella maalla noin suhteessa 1:1. Levitä multa nurmikkoalueilla tasaisesti kunnostetun pohjamaan päälle. Sen jälkeen tasaa ja jyrää se.

Istutus ja kylvö
Kun istutat pieniä taimia, tiivistä multa juurien ympärille kevyesti käsin. Kun istutat suurempia pensaita ja puita, tiivistä juuret jalalla polkemalla. Kastele istutukset huolellisesti siten, että koko multakerros kastuu. Noudata nurmikkoa perustettaessa siemenpakkauksissa olevia käyttömääriä. Peitä siemenet kevyesti haravoiden tai sirottele niiden päälle ohut kerros multaa. Lopuksi jyrää istutettu nurmikko. Kastele se huolellisesti siten, että koko multakerros kastuu.

​​​​

​analyysimenetelmä​tavoitearvo
pH​SFS-EN 13037 ​6,0
johtokyky​SFS-EN 13038​70mS/m
​vesiliukoinen typpi (N)​SFS-EN 13652​340mg/l
820mg/kg ka
​liukoinen fosfori (P)​SFS-EN 13651​31mg/l
75mg/kg ka
​liukoinen kalium (K)​SFS-EN 13651​50mg/l
120mg/kg ka
kosteus​SFS-EN 13040​45%
tilavuuspaino​SFS-EN 13040
kuormattuna keskimäärin noin
​750g/ l
1000kg/m3
​orgaaninen aines​SFS-EN 13039​19% kuiva-aineesta (ka)
karkeusaste​alle 20mm
rikkakasvin siemenet​Tuote sisältää tuulilevitteisiä rikkakasvinsiemeniä. ​
​haitalliset metallit​​enimmäispitoisuudet​yksikkö mg/kg kuiva-ainetta ka
​arseeni​SFS-EN 13650​5
​elohopea​SFS-EN 13650​0,2
​kadmium​​SFS-EN 13650​0,3
​kromi​SFS-EN 13650​25
​kupari​SFS-EN 13650​100
​​lyijy​SFS-EN 13650​12
​nikkeli​SFS-EN 13650​12
​sinkki​SFS-EN 13650​200
Alkuperäis- ja valmistusmaa​Suomi
​Valmistaja ja myyjä​Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY
PL 100, 00066 HSY
Opastinsilta 6 A, 00520 Helsinki
puh. 09 15611 (vaihde) tai
mullan myynti suoraan 050 337 9442 ja 050 412 2755
Laitoksen hyväksyntänumero: FIC029-03632/2008NA ​

Tulostettava nurmikkomullan tuoteseloste