Maanparannuskompostin tuoteseloste

​​​Tyyppinimi​Maanparannuskomposti
Kauppanimi​Metsäpirtin Maanparannuskomposti
Raaka-aineet​Puhdistamoliete ja turve
​ Valmistusprosessi

Puhdistamoliete ja kompostoinnin tukiaineena käytettävä turve sekoitetaan keskenään suhteessa 1 tonni puhdistamolietettä ja noin 0,3 tonnia turvetta, aumakompostoidaan ja mekaanisesti ilmastetaan niin kauan, että komposti voidaan todeta kypsäksi viranomaisten hyväksymällä testimenetelmällä. Tuotetta ei seulota.

Käyttötarkoitus

Tuote soveltuu maatalouskäyttöön maanparannusaineeksi ja osittain korvaamaan keinolannoitteita.

Tuote soveltuu myös maisemointiin, eroosion estoon sekä viheralueiden hoitoon ja rakentamiseen. Tuote ei sovellu sellaisenaan kasvualustaksi.

Käyttöohjeet

Mikäli perusmaan pH on alle 5,5, tulee perusmaa kalkita kulloinkin viljeltävänä olevalle kasville annettujen suositusten mukaisesti ja muokata maa yhdessä Metsäpirtin Maanparannuskompostin kanssa noin 20 cm syvyydeltä. Tuote sisältää useimmissa tapauksissa riittävästi sivu- ja hivenravinteita, joten lisälannoitusta ei tarvita.

Kun maanparannuskompostia käytetään maataloudessa viljelykäytössä, on hehtaarikohtaisesti pidettävä kirjaa kadmiumin kertymisestä (max. 7,5 g/ha viiden vuoden tasausjakson aikana) sekä milloin komposti on alueelle levitetty ja milloin eläimet on päästetty alueelle ja/tai milloin alueelle on kylvetty rehukasvit. Analysoidun liukoisen fosforin määrä saa olla enintään 400 kg hehtaarille maataloudessa sekä 600 kg hehtaarille puutarhataloudessa joka viides vuosi. Lisäksi on huomioitava nitraattidirektiivin ja maatalouden ympäristötukien rajoitukset.

​​​​

​analyysimenetelmä​tavoitearvo
pH​SFS-EN 13037 ​6,5
johtokyky​SFS-EN 13038​120 mS/m
​kokonaistyppi (N)​SFS-EN 13654-23,9 kg/m3
22 000 mg/kg ka
vesiliukoinen typpi (N)​SFS-EN  13652​0,5 kg/m3
3 000 mg/ kg ka
​kokonaisfosfori​SFS-EN 13650​​3,3 kg/m3
20 000 mg/ kg ka
vesi​liukoinen fosfori (P)​SFS-EN 136520,030​ kg/l
180 mg/kg ka
​kokonaiskalium (K)​SFS-EN 13650​0,230 kg/m3
1 400 mg/kg ka
kosteus​SFS-EN 13040​70 %
tilavuuspaino​SFS-EN 13040​550 kg/m3
​orgaaninen aines​SFS-EN 13039​60 % kuiva-aineesta (ka)
karkeusaste​Tuotetta ei ole seulottu.
rikkakasvin siemenet​Tuote sisältää tuulilevitteisiä rikkakasvinsiemeniä. ​
​haitalliset metallit​​enimmäispitoisuudetyksikkö mg/kgkuiva-ainetta ka
​arseeni​SFS-EN 13650​5
​elohopea​SFS-EN 13650​0,5
​kadmium​​SFS-EN 13650​0,7
​kromi​SFS-EN 13650​40
​kupari​SFS-EN 13650​350
​​lyijy​SFS-EN 13650​30
​nikkeli​SFS-EN 13650​20
​sinkki​SFS-EN 13650​600
Alkuperäis- ja valmistusmaa​Suomi
​Valmistaja ja myyjä​Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY
PL 100, 00066 HSY
Opastinsilta 6 A, 00520 Helsinki
puh. 09 15611 (vaihde) tai            
kompostin myynti suoraan 050 0701 039, 050 337 9442 ja 050 412 2755 
Laitoksen hyväksyntänumero: FIC029-03632/2008NA ​

Tulostettava maanparannuskompostin tuoteseloste