Jätevirtojen ympäristövastuullinen hallinta

​Materiaalitehokas jätehuolto –hankkeessa edistettiin  pääkaupunkiseudun jätevirtojen tiedonhallintaa.

Sekajätteen määrä​- ja laatut​​utkimukset

Sekajätteen määrä- ja laatututkimuksilla tuotettiin luotettavaa ja ajantasaista tietoa kotitalouksien ja julkisten palvelualojen sekajätteen koostumuksesta ja jätehuollon nykytilanteesta. Sekajätteen koostumustiedon avulla voidaan

  • Arvioida sekajätteen sisältämien materiaalien hyödyntämispotentiaalia.
  • Selvittää eri jätejakeiden erilliskeräyksen vaikutusta sekajätteen laatuun ja määrään.
  • Edistää materiaalikierrätystä kohdistamalla jätteen synnyn ehkäisyn ja jäteneuvonnan toimenpiteitä haasteellisimpiin jätejakeisiin ja kohderyhmiin.​​

Sekajätteen määrä- ja laatututkimukset toteutettiin syksyllä 2012 siten, että eri kiinteistöryhmät, omakotitalot, pari- ja rivitalot sekä kerrostalot olivat hyvin edustettuina. Julkisten palvelualojen sekajätteen määrä- ja laatututkimus tehtiin julkisen hallinnon toimistoille, sosiaali- ja terveyspalveluille, koulutuspalveluille sekä ravitsemuspalveluille.

Pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen määrä ja laatu vuonna 2012 

Pääkaupunkiseudun palvelualojen sekajätteen määrä ja laatu vuonna 2012​ 

Kunnallisen jätehuoltojärje​​stelmän elinkaaritarkastelut - ympäristövaikutukset ja kustannukset

Materiaalitehokas jätehuolto -hankkeessa kehitettiin kunnallisen jätehuoltojärjestelmän aiheuttamien ympäristö- ja kustannusvaikutusten arviointia jätehuollon koko elinkaaren ajalta. Kunnallisen jätehuoltojärjestelmän elinkaarimallin avulla voidaan

  • Tunnistaa ympäristön kannalta vähiten haittaa ja päästöjä aiheuttavat jätehuoltojärjestelmän vaihtoehdot.
  • Vertailla keskenään jätejakeiden erilliskeräysjärjestelmien aiheuttamia ympäristövaikutuksia.
  • Tunnistaa keinot, joilla saadaan ehkäistyä jätehuollon aiheuttamia haitallisia ympäristövaikutuksia mahdollisimman kustannustehokkaasti.