Sopeutuminen ja ilmanlaatu

Ilmastonmuutokseen sopeutumisella tarkoitetaan niitä keinoja, joilla voidaan varautua muuttuvaan ilmastoon ja vähentää haavoittuvuutta sään ääri-ilmiöille.  Pääkaupunkiseudulle on laadittu sopeutumisen strategia vuosiksi 2012-2020. Kestävän kaupunkielämän sopeutumiseen liittyvät kirjaukset tulevat olemaan jatkoa vuonna 2020 päättyvälle strategialle. Kestävän kaupunkielämän ohjelman laatimisessa huomioidaan myös Suomen kansallisen sopeutumissuunnitelman tavoitteet kaupunkiseuduille. 

Ilmastonmuutoksen myötä sään ääri-ilmiöiden ennustetaan yleistyvän. Suurimmat terveyshaitat liittyvät pitkiin hellejaksoihin, joiden on ennustettu lisääntyvän ja pahenevan. Helteisiin voi liittyä ilmansaasteiden kaukokulkeumaa, joka nostaa etenkin pienhiukkasten ja otsonin pitoisuuksia ja lisää terveyshaittoja ja kuolleisuutta. Pienissä asunnoissa ikkunoiden kautta tuuletus sisälämpötilojen alentamiseksi nostaa myös sisäilman epäpuhtauspitoisuuksia, joka lisää terveyshaittoja. THL:n arvion mukaan kesän 2018 pitkä hellejakso aiheutti Suomessa n. 380 ennenaikaista kuolemaa. 

Sekä ilmastonmuutokseen sopeutuminen että ilmansuojelu tähtäävät terveelliseen ja turvalliseen elinympäristöön. 


Puhelimenkatsojat.png