Asemanseudut ja liikkuminen

Helsingin seudulla on tavoitteena kehittää asemanseuduista vetovoimisia alueita elää, liikkua ja työskennellä. Asemat ovat tärkeitä kaupunkilaisen arjen kohtaamispaikkoja, asumisen keskittymiä ja ilmastoystävällisen liikkumisen solmukohtia, joten ne sopivat luontaisesti kestävän ja vähähiilisen yhteiskunnan kehittämisen aloituspisteiksi. Asemanseutujen kehittämisen keskeisimmiksi osa-alueiksi on tunnistettu liikennepalveluiden ja vähähiilisten matkaketjujen kehittäminen, vähähiilistä arkea tukevien palveluiden kehittäminen sekä kaupunkiympäristön ja kiinteistöjen kehittäminen. Laajemmin tarkasteltuna asemanseudut ovat avainasemassa tarjotessaan hyvän alustan vähähiiliselle kaupunkikehitykselle.

Pääkaupunkiseudulla on kuutisenkymmentä lähiliikenteen asemaa (juna- ja metroasemia). Ne vaihtelevat maankäytöltään, asukasmäärältään, junaliikenteen palvelutasoltaan ja ne ovat eri vuosikymmenillä rakennettuja. Pääradan asemat tarvitsevat kaupunkiympäristön uudistamistoimenpiteitä kuin Kehäradan uutuuttaan hohtavat asemat, joilla tavoitteena on puolestaan asuntokannan vahvistaminen. Suurissa liikenteen solmukohdissa palveluita riittää, niitä kaivataan enemmän pienille ja keskisuurille asemille.

Osana Kestävä kaupunkielämä -ohjelmaa pilotoidaan HSY:n kehittämää vähähiilisen aseman kehittämiskonseptia, joka tarjoaa suunnittelijoille ja asemahankkeiden toteuttajille työkalun kestävän ja vähähiilisen asemanseudun kehittämiseen. Konsepti sisältää noin 70 konkreettista maankäytön, asumisen, liikkumisen sekä elinkeinojen ja palvelujen kehittämisen toimenpidettä, joissa läpäisevät ilmastonmuutoksen hillinnän, sopeutumisen, kiertotalouden, ilmansuojelun sekä sosiaaliseen kestävyyden ja terveyden teemat.  Pilotointi toteutetaan osana Malmin asemanseudun kehittämisen visiotyötä. 

Pyöräilijä.png