Kiertotalous

​Kiertotalous on toimintamalli, jossa tavoitteena on materiaalien arvon säilyttäminen ja hukan minimointi. Ohjelmassa kiertotaloutta on käsitelty kahdesta näkökulmasta. Pyrimme edistämään asukkaan mahdollisuuksia kestävään elämäntapaan mm. tukemalla kestäviä kulutusvalintoja. Lisäksi ohjelmassa etsitään yhteisiä seudullisia ratkaisuja suurimpien materiaalivirtojen kierron tehostamiseksi. 

Ohjelmaluonnoksessa kiertotalous jakautuu seuraaviin osa-alueisiin:

Asukkaan kiertotalous

- Kestävä ruokajärjestelmä

- Kestävä kulutus

- Kestävä matkailu

Materiaalien kiertotalous

- Rakentamisen kiertotalous (maa- ja infrarakentaminen, talonrakentaminen)

- Yhdyskuntajätteiden kiertotalousratkaisut

- Vesihuollon innovaatiot

- Teollisuuden sivuvirrat

Leija.png