Teemat

20140707_9347_Vesitorni_Haukilahti__ppt.jpg​Kestävän kaupunkielämän ohjelman toimenpiteitä laaditaan neljän pääteeman alla


Kiertotalous

Toimenpiteet jakaantuvat kahteen osaan: asukkaiden kiertotaloutta ja kestävää kulutusta edistäviin toimiin sekä suurten materiaalivirtojen kiertotalousratkaisuihin. 

Asemanseudut ja liikkuminen 

Teema nivoo HSY:n ja kaupunkien asemanseututyön osaksi Kestävän kaupunkielämän ohjelmaa. 

Ilmastonmuutoksen hillintä 

Ilmastonmuutoksen hillinnän  osalta ohjelmatyössä korostuu uusien tietotarpeiden osoittaminen ja kaupunkien hiilineutraaliustyön tukeminen. 

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja ilmanlaatu

Teemassa on esillä terveellisen ja turvallisen kaupunkiseudun edistäminen sekä haavoittuvuuden vähentäminen.