Ohjelma


20140708_0383_Kaupunkikuvat_Tikkurila__ppt.jpg​Kestävän kaupunkielämän ohjelman visiona on "Yhdessä teemme maailman kestävimmän kaupunkiseudun", ja ohjelmaan etsitään niitä yhteistyön muotoja, joilla vision toteutukseen saadaan vauhtia. Kestävä kaupunkielämä on laaja seudullinen ohjelma, jonka teemoja ovat ilmastonmuutoksen hillintä, kiertotalous, lämpenevään ilmastoon sopeutuminen sekä terveellinen elinympäristö. Ohjelmalla edistetään valintoja, jotka vievät kaupunkilaisten elämää suuntaan, jolla ilmaston lämpeneminen voidaan pysäyttää 1,5 asteeseen. 

HSY:n koordinoimassa ohjelmatyössä etsitään ennenkaikkea niitä toimenpiteitä, joiden toteutus edellyttää kaupunkiseudun yhteistyötä. Ohjelma ei korvaa kaupunkien omia ilmasto-ohjelmia, vaan tukee kaupunkien hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamista. Ohjelma kytkeytyy myös muihin alueellisiin ja valtakunnallisiin strategioihin ja suunnitelmiin. Sen laadinnassa huomioidaan muun muassa maakuntakaavan ja MAL-suunnitelman tavoitteet sekä kansalliset kiertotalouteen ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen kehitysnäkökohdat.  Ohjelmalla on yhteys myös ympäristöministeriön koordinoimaan Kestävä kaupunki -ohjelmaan. Kestävien elämäntapojen etsimisessä käytetään apuna Sitran julkaisemaa 1,5 asteen elämäntavat -raporttia.

HSY:n hallitus päätti ohjelman valmistelun aloituksesta marraskuussa 2018 ja sen kick-off pidettiin helmikuussa 2019 HSY:n Ilmastoseminaarissa, jossa HSY:n seutu- ja ympäristötiedon tulosaluejohtaja Irma Karjalainen (kuvassa) esitteli ohjelmatyön lähtökohdat ja rakenteen. 

IrmaKarjalainen_Ilmastoseminaari2019.jpg

Leija.png