Kestävän kaupunkielämän ohjelma

Lapset ja äiti pelaavat jalkapalloa vehressä kaupunkiympäristössä. Kuva: HSY. Kuvaaja: Suvi-Tuuli Kankaanpää.

Nykyiset elämäntapamme kuluttavat paljon luonnonvaroja ja aiheuttavat ilmastoa lämmittäviä ja hengitysilman laatua heikentäviä päästöjä. Tämä kehitys on pystyttävä kääntämään toiseen suuntaan, mikäli haluamme antaa lapsillemme mahdollisuuden turvalliseen ja terveelliseen maapalloon. Pääkaupunkiseudulla ilmasto- ja resurssiviisaustyötä on ryhdytty tekemään tarmokkaasti: kaupungit ovat asettaneet kunnianhimoiset hiilineutraaliustavoitteet ja niitä toteuttavat ohjelmat.

Ilmastohaasteeseen vastaamiseksi on tehtävä yhteistyötä myös kaupunkien välillä sekä muiden toimijoiden kanssa. Asukkaat on innostettava mukaan vähentämään kulutuksensa ympäristövaikutuksia.

Tämän vuoksi HSY on laatinut pääkaupunkiseudulle Kestävän kaupunkielämän ohjelman, jonka taustalla on HSY:n visio tehdä yhdessä pääkaupunkiseudusta maailman kestävin kaupunkiseutu. Ohjelma on laaja seudullinen ohjelma, jossa teemoina ovat ilmastonmuutoksen hillintä, kiertotalouden edistäminen sekä sopeutuminen lämpenevään ilmastoon. Ohjelmassa ehdotetaan toimenpiteitä, jotka voidaan toteuttaa seudullisessa yhteistyössä julkisten organisaatioiden, yritysten, tutkimuslaitosten ja asukkaiden kanssa seuraavan kymmenen vuoden aikana. HSY:n hallitus hyväksyi Kestävän kaupunkielämän ohjelman 28.5.2021.

Ohjelmassa on erityinen painoarvo pääkaupunkiseudun asukkaiden kulutusvalinnoilla. Elämäntapojemme takia aiheutuu paljon sellaisia päästöjä, jotka eivät näy kotikaupunkiemme päästölaskelmissa vaan muualla Suomessa tai kokonaan kotimaan rajojen ulkopuolella. Ilmastoa lämmittävät kasvihuonekaasupäästöt leviävät kuitenkin ilmakehässä ympäri maapalloa, joten on tärkeää kiinnittää huomiota myös näihin päästöihin.

Ohjelman toteutumista voi seurata Kestävän kaupunkielämän ohjelmavahdista, jossa jokaiselle toimenpiteelle on oma sivunsa. Ohjelman toimenpiteet ja muu materiaali ovat vapaasti hyödynnettävissä esimerkiksi hankerahoitushauissa. Viemme mielellämme tietoa Kestävän kaupunkielämän ohjelman inspiroimista hankkeista ohjelmavahtiin. 

Lisätietoja: ilmastoasiantuntija Maaria Parry, maaria.parry@hsy.fi

Ajankohtaista