Kestävän kaupunkielämän ohjelma

Lapset ja äiti pelaavat jalkapalloa vehressä kaupunkiympäristössä. Kuva: HSY. Kuvaaja: Suvi-Tuuli Kankaanpää.

Nykyiset elämäntapamme kuluttavat paljon luonnonvaroja ja aiheuttavat ilmastoa lämmittäviä ja hengitysilman laatua heikentäviä päästöjä. Tämä kehitys on pystyttävä kääntämään toiseen suuntaan, mikäli haluamme antaa lapsillemme mahdollisuuden turvalliseen ja terveelliseen maapalloon. Pääkaupunkiseudulla ilmasto- ja resurssiviisaustyötä on ryhdytty tekemään tarmokkaasti: kaupungit ovat asettaneet kunnianhimoiset hiilineutraaliustavoitteet ja niitä toteuttavat ohjelmat.

Ilmastohaasteeseen vastaamiseksi on tehtävä yhteistyötä myös kaupunkien välillä sekä muiden toimijoiden kanssa. Asukkaat on innostettava mukaan vähentämään kulutuksensa ympäristövaikutuksia.

Tämän vuoksi HSY on valmistellut vuosina 2019–2021 pääkaupunkiseudulle Kestävän kaupunkielämän ohjelmaa, jonka taustalla on HSY:n visio tehdä yhdessä pääkaupunkiseudusta maailman kestävin kaupunkiseutu. Ohjelma on laaja seudullinen ohjelma, jossa teemoina ovat ilmastonmuutoksen hillintä, sopeutuminen lämpenevään ilmastoon sekä kiertotalouden edistäminen. Ohjelmassa ehdotetaan toimenpiteitä, jotka voidaan toteuttaa seudullisessa yhteistyössä julkisten organisaatioiden, yritysten, tutkimuslaitosten ja asukkaiden kanssa seuraavan kymmenen vuoden aikana. HSY:n hallitus hyväksyi Kestävän kaupunkielämän ohjelman 28.5.2021.

Kestävän kaupunkielämän ohjelmalla edistetään valintoja, jotka vievät kaupunkilaisten elämää suuntaan, jolla ilmaston lämpeneminen voidaan pysäyttää 1,5 asteeseen. Ohjelmassa on erityinen painoarvo pääkaupunkiseudun asukkaiden kulutusvalinnoilla. Elämäntapojemme takia aiheutuu paljon sellaisia päästöjä, jotka eivät näy kotikaupunkiemme päästölaskelmissa vaan muualla Suomessa tai kokonaan kotimaan rajojen ulkopuolella. Ilmastoa lämmittävät kasvihuonekaasupäästöt leviävät kuitenkin ilmakehässä ympäri maapalloa, joten on tärkeää kiinnittää huomiota myös näihin päästöihin.

Lisätietoja: ilmastoasiantuntija Maaria Parry, maaria.parry@hsy.fi

Ajankohtaista