Kestävän kaupunkielämän ohjelma

Nykyinen elämäntapamme kuluttaa paljon luonnonvaroja ja aiheuttaa ilmastoa lämmittäviä ja hengitysilman laatua heikentäviä päästöjä. Tämä kehitys on pystyttävä kääntämään toiseen suuntaan, mikäli haluamme antaa lapsillemme mahdollisuuden turvalliseen ja terveelliseen maapalloon. Pääkaupunkiseudulla ilmasto- ja resurssiviisaustyötä on ryhdytty tekemään tarmokkaasti: kaupungit ovat asettaneet kunnianhimoiset hiilineutraaliustavoitteet ja niitä toteuttavat ohjelmat.

Ilmastohaasteeseen vastaamiseksi on tehtävä myös yhteistyötä kaupunkien välillä sekä muiden tahojen kanssa. Asukkaat on innostettava mukaan vähentämään kulutuksensa aiheuttamia päästöjä. Tämän vuoksi HSY valmistelee pääkaupunkiseudulle Kestävän kaupunkielämän ohjelmaa yhdessä pääkaupunkiseudun kaupunkien, seudullisten organisaatioiden, yritysten ja asukkaiden kanssa.

Ohjelman visiona on "Yhdessä teemme maailman kestävimmän kaupunkiseudun”, ja sen teemoja ovat ilmastonmuutoksen hillintä, kiertotalous, lämpenevään ilmastoon sopeutuminen sekä kestävät elämäntavat. Ohjelmalla edistetään valintoja, jotka vievät kaupunkilaisten elämää suuntaan, jolla ilmaston lämpeneminen voidaan pysäyttää 1,5 asteeseen.

Tutustu HSY:n strategiaan

Ajankohtaista

Ensimmäinen luonnos Kestävän kaupunkielämän ohjelmasta on valmistunut. Ohjelmaluonnos sisältää yhteensä 67 toimenpide-ehdotusta ilmastonmuutoksen hillinnän ja kiertotalouteen siirtymisen edistämiseksi sekä lämpenevään ilmastoon sopeutumiseksi. Toimenpide-ehdotukset ovat sellaisia, joita on tarkoitus käynnistää ja toteuttaa lähivuosina pääkaupunkiseudun yhteistyönä.

Kestävän kaupunkielämän ohjelmassa on erityinen painoarvo pääkaupunkiseudun asukkaiden kulutusvalinnoilla. Elämäntapojemme johdosta aiheutuu paljon sellaisia päästöjä, jotka eivät näy kotikaupunkiemme päästölaskelmissa vaan muualla Suomessa tai kokonaan kotimaan rajojen ulkopuolella. Ilmastoa lämmittävät kasvihuonekaasupäästöt leviävät kuitenkin ilmakehässä ympäri maapalloa, joten on tärkeää kiinnittää huomiota myös näihin kulutus- ja elämäntapavalinnoistamme aiheutuviin päästöihin.

Kokosimme marraskuussa 2020 pääkaupunkiseudun asukkailta ja asiantuntijoilta näkemyksiä kestävästä kaupunkielämästä ja ohjelmaluonnoksesta. Olemme muokanneet ohjelmaa saamamme palautteen perusteella ja seuraavaksi toimitamme ohjelman lausunnoille pääkaupunkiseudun kaupungeille. Ohjelma valmistuu kevään 2021 aikana.