Katupöly heikentää ilmanlaatua

Kuva väylältä, jossa liikkuu henkilöautoja ja busseja. Näkyvyyttä heikentää ilmassa leijuva katupöly.

Mitä on katupöly?

Katupölyä on eniten ilmassa yleensä keväisin. Myös syksyllä ja talvella esiintyy toisinaan korkeita pölypitoisuuksia talvirengaskaudella, jos kadut ja tiet ovat paljaita lumesta ja kuivia. Rakennustyömaat voivat aiheuttaa korkeita pölypitoisuuksia lähiympäristössään ympäri vuoden.

Talven aikana kaduille kertyy monista eri lähteistä hiukkasmassaa, joka pölyää keväällä katujen kuivuttua sekä liikenteen että tuulen vaikutuksesta. Kadut pölyävät eniten vilkkaasti liikennöidyillä katu- ja tieosuuksilla. Tällöin hengitettävien hiukkasten (PM10, halkaisijaltaan alle 10 mikrometrin kokoiset hiukkaset) vuorokausipitoisuudet saattavat kohota yli kymmenkertaisiksi keskimääräiseen tasoon verrattuna. Keväisen katupölykauden ajoittuminen ja voimakkuus vaihtelevat vuodesta toiseen sääolojen mukaan. Pienhiukkasten (PM2,5, halkaisijaltaan alle 2,5 mikrometrin kokoiset hiukkaset) pitoisuuksiin vuodenajalla ei ole yhtä suurta vaikutusta, sillä vain pieni osa katupölystä kuuluu pienhiukkasten kokoluokkaan.

Pölyämistä voi hillitä

Mittaamme lähes kaikilla mittausasemillamme hengitettävien hiukkasten pitoisuuksia, jotka kertovat maalis–toukokuussa enimmäkseen katupölyn määrästä ilmassa. HSY ja kaupunkien ympäristötoimi sekä katujen kunnossapito seuraavat pitoisuuksia ja ryhtyvät mahdollisuuksien mukaan hillitsemään pölyämistä.

Katujen kevätsiivouksella poistetaan katupölyä tienpinnoilta. Pölyämistä hillitään myös kastelemalla katuja laimealla suolaliuoksella (kalsiumkloridilla) pahimpien pölypäivien aikaan. Katupöly ei ole yksin suurten kaupunkien ongelma, vaan korkeita hiukkaspitoisuuksia voi esiintyä myös pienissä kunnissa ja taajamissa.

Katupölyä muodostuu talvella

Kaupunki-ilmassa olevista hengitettävistä hiukkasista huomattava osa on peräisin autojen renkaiden alla jauhautuneesta asfaltista ja hiekoitussepelistä. Nastarenkaat kuluttavat voimakkaasti asfaltin pintaa. Osa pölystä syntyy siten, että kitka- tai nastarenkaiden ja tien pinnan välissä oleva sepeli kuluttaa asfalttia hiekkapaperin tavoin. Märällä tienpinnalla renkaiden aiheuttama asfaltin kuluminen on moninkertaista kuivaan verrattuna.

Hiekoitussepeli kulkeutuu jalkakäytäviltä ja kevyen liikenteen väyliltä hiekoittamattomillekin alueille ja ajoväylille, mikä lisää pölyn muodostumista. Muita katupölyn lähteitä ovat mm. teiden suolaus, rengas- ja jarrupöly, raitiovaunujen jarruhiekka, rakennustyömailta ja luonnonympäristöistä kulkeutuva maa-aines sekä kaduilla jauhautuvat kasvintähteet ja siitepöly. Katupölyssä on myös mikromuoveja, jotka ovat peräisin esimerkiksi renkaista tai ajoradan tiemerkinnöistä. Myös pienhiukkasia laskeutuu kaduille ja sekoittuu katupölyyn.

Katupöly nousee ilmaan keväällä

Talven aikana syntynyttä ja kertynyttä katupölyä nousee ilmaan eritysesti keväällä, kun katujen pinnat kuivuvat. Liikennevirta ja tuuli nostavat pölyn tehokkaasti ilmaan kuivalla säällä. Kitka- ja nastarenkaat nostattavat kaduilla olevaa pölyä voimakkaammin ilmaan kuin kesärenkaat ja suurikokoiset ajoneuvot pölyttävät hiukkasia ilmaan paljon enemmän kuin pienet autot. Ilmanlaatu heikkenee erityisen huonoksi keväisin kuivalla ja tyynellä säällä, kun kevätpuhdistus on vielä kesken.

Keinoja katupölyn vähentämiseen

Asukkaana voit ehkäistä keväistä pölyämistä omalta osaltasi:

 • Vältä tarpeetonta henkilöauton käyttöä.
 • Valitse kitkarenkaat talvirenkaiksi.
 • Vaihda kitka- ja nastarenkaat heti sään salliessa kesärenkaisiin.
 • Vältä pientareilla ajoa pölyisillä alueilla.
 • Jos sinulla on auto, muista noudattaa ajoneuvojen siirtokehotuskylttejä. Katujen puhdistaminen hidastuu huomattavasti, jos väärin pysäköityjä autoja joudutaan siirtelemään.

Kiinteistöjen keinoja pölyntorjuntaan:

 • Käytä jalkakäytävien talvikunnossapidossa seulottua ja pestyä karkeaa sepeliä, sillä se pölyää keväällä vähemmän kuin hiekka.
 • Aurausta ja lumenpoistoa tehostamalla voi vähentää hiekoituksen tarvetta talven aikana.
 • Omassa taloyhtiössä voi pyrkiä vaikuttamaan siihen, että talvikunnossapito ja kevätsiivous hoidetaan asianmukaisesti.
 • Omalta pihalta ja jalkakäytävältä kannattaa siivota hiekat pois heti sääolojen salliessa.      
 • Hiekoitussepeliä ei tulisi harjata jo puhdistetulle kadulle.
 • Hiekka tulee poistaa kosteana ja lopuksi pinnat voi ruiskuttaa puhtaaksi vedellä.
 • Lehtipuhaltimia ei saa käyttää siivoukseen, sillä ne nostavat pölyn tehokkaasti ilmaan.