Ilmastonmuutos Helsingin seudulla - hillintä ja sopeutuminen


Julia 2030 -hanke sai rahoitusta EU:n Life+ -ohjelmasta. LIFE07 ENV/FIN/000145
Lue lisää Life+ -ohjelmista 

Helsingin seudun yhteistä ilmastotyötä tehtiin vuosina 2009–2011 Julia 2030 -hankkeessa, joka sai rahoitusta EU:n LIFE+ -ohjelmasta. Hankkeen tavoitteena oli vauhdittaa kuntien omia toimia kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi ja linjata keinoja ilmastonmuutokseen varautumiseksi.

Julia 2030 -hankkeen projekteihin ja ohjausryhmien työskentelyyn osallistui kaikkiaan yli sata asiantuntijaa ja kuntien eri toimialojen edustajaa. Hankkeen kokonaisbudjetti oli 2,1 miljoonaa euroa, josta EU:n rahoitusosuus oli 50 prosenttia.

Ilmastotyön tueksi tuotettiin ja otettiin käyttöön hiilipäästöjen laskentatyökaluja. Kuntiin koulutettiin 640 uutta ekotukihenkilöä, jotka lisäävät ymmärrystä ympäristötekojen merkityksestä työyhteisöissään.

Hankkeen tuloksia esiteltiin Helsingin seudun ilmastoseminaarissa 9.2.2012

Katsaus hankkeen tuloksiin (pdf, 1,3 Mt)
Viestintä hankkeen jälkeen (pdf, 1 Mt)

(pdf, 1,3 Mt) (pdf, 1 Mt)

Julian valinta -video

Julian valinta -video kertoo kuvitteellisen tarinan keväällä 2007 syntyneestä tyttövauvasta, joka oli pääkaupunkiseudun miljoonas asukas. Hänen elämäänsä seurataan vuoteen 2030 saakka. Samalla esitellään ilmastonmuutoksen hillinnän mahdollisuuksia Helsingin seudulla.

Lisätietoja videosta