Tuulettuvan biojäteastian kokeilu

Biojäteastia tyhjennetään värikkääseen jäteautoon kuskin seisoessa sen edessä.

Kokeilemme uudenlaista tuulettuvaa biojäteastiaa 150 pientalolla vuoden ajan alkaen syyskuusta 2021. Kokeilussa selvitämme, voisimmeko uuden astian avulla pidentää biojäteastian tyhjennysväliä nykyisestä kahdesta viikosta. Pidempi tyhjennysväli pienentää asiakkaan kustannuksia ja astiatyhjennysten ympäristövaikutuksia. Kokeilu on asiakkaalle maksuton.

Tuulettuva biojäteastia on tavallista paremmin ilmastoitu

Tuulettuva_biojateastia.jpg

Tuulettuvassa biojäteastiassa on tuuletusaukkoja ja välipohja, jonka alle biojätteen mahdolliset nesteet valuvat. Perinteistä biojäteastiaa parempi “ilmastointi” pitää biojätteen kuivempana, mikä voi vähentää biojätteiden muodostamaa hajua. Testaamme tuulettuvan biojäteastian kokeilulla, mikä vaikutus muodostuviin hajuihin on tällä tuuletuksella ja biojätteen pakkaamisella erilaisiin biojätepusseihin.

Valipohja_tuulettuva_biojateastia.png

Kokeilussamme on käytössä 140-litrainen tuulettuva biojäteastia (korkeus 108 cm, leveys 48 cm, syvyys 55 cm).

Kokeilun kulku

Kokeilun osallistuja saa pihaansa tuulettuvan biojäteastian vuoden ajaksi alkaen syyskuusta 2021. Jaamme osallistujille myös maksuttomia biojätepusseja, jotka voivat olla joko paperipusseja, tärkkelyksestä valmistettuja biopusseja tai molempia. Osallistujan tulee pakata biojätteet saamiinsa pusseihin. Astiaa ei tulla tyhjentämään tietyin väliajoin, vaan osallistuja tilaa tyhjennyksen tarpeen mukaan internetlomakkeella. Tässä yhteydessä pyydämme osallistujaa ilmoittamaan tyhjennyksen syyn ja arvioimaan astian hajua. Astialle tulee tilata tyhjennys aina sen täyttyessä, haistessa tai jos astiaan ilmestyy ylimääräistä elämää, esimerkiksi kärpäsentoukkia.

Kokeilun osallistujat on valittu

Otimme maksuttomaan kokeiluun mukaan 150 osallistujaa ensimmäisten ilmoittautuneiden joukosta. Kokeilun osallistujien oli täytettävä seuraavat kriteerit:

  • Kiinteistö sijaitsee pääkaupunkiseudulla tai Kirkkonummella sellaisella alueella, jolta HSY kerää biojätettä.
  • Kiinteistössä on 1–4 asuntoa.
  • Asiakkaalla ei ole ennestään biojätteen erilliskeräystä eli HSY:n tyhjentämää biojäteastiaa tai pientalon monilokeroastiaa (erillinen kokeilu).
  • Osallistuja käyttää kokeilussa jaettuja biojätepusseja ja on valmis arvioimaan jäteastian hajua ja tilaamaan astiatyhjennyksen aina tarvittaessa.
  • Asiakas pystyy käyttämään internetiä. Tuulettuvan biojäteastian tyhjennys tilataan internetlomakkeella.
  • Osallistuja sitoutuu kokeiluun vuoden ajaksi.

Haku kokeiluun on päättynyt. Kiitämme kaikkia suuresta kiinnostuksesta kokeiluamme kohtaan!