Tuhkan ja kuonan käsittely

Vantaan jätevoimalan tuhkan loppusijoituspaikka

Pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajäte on vuodesta 2014 alkaen toimitettu Vantaan Energian jätevoimalaan hyödynnettäväksi energiantuotannossa. Jätevoimalan polttoprosessista syntyy jätteinä kuonaa, kattila- ja lentotuhkaa sekä APC (Air Pollution Control) -jätettä. Näistä kuona sekä kattila- ja lentotuhka käsitellään Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksessa.

Jätevoimalan kuona on tavanomaista jätettä, jota ikäännytetään ja käsitellään Ämmässuolla. Kuonasta erotetaan magneettiset ja ei-magneettiset metallit hyötykäyttöön. Jäljelle jäävät mineraaliainekset hyödynnetään jätteenkäsittelykeskuksen rakenteissa ympäristöluvan mukaisesti. Mineraalijakeille haetaan jatkuvasti myös uusia hyötykäyttökohteita erilaisista infrarakentamisen kohteista.

Jätevoimalan tuhka luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi ensisijaisesti sen kloridipitoisuuden takia. Ämmässuolla tuhka stabiloidaan ja loppusijoitetaan sitä varten rakennettuun vaarallisen jätteen soluun, jonka täyttötilavuus on noin 40 000 m3.

Tuhkan haitta-ainepitoisuudet riippuvat poltettavan jätteen laadusta. Mitä tarkemmin jätteet lajitellaan (esim. biojäte, metalli ja paristot), sitä vähemmän tuhkassa on haitta-aineita.