Pientalon monilokeroinen jäteastia

Pientalon monilokerokokeilu päättyy toukokuussa 2022. Vaikka kokeilu saanut hyvää käyttäjäpalautetta, kokeilun aikana on ilmennyt ongelmia kerättävien materiaalien soveltuvuudessa astiaan ja kuormaamiseen. Erityisesti biojätteen kanssa on ollut haasteita. Viimeiset monilokeroastian tyhjennykset ovat 16.-27.5.2022. Pientalon monilokerokokeiluun osallistuneet voivat halutessaan liittyä pakkausten monilokerokeräyksen asiakkaiksimme sekä valita uuden tavan lajitella biojätettä.

Testasimme pientalojen monilokerokeräystä kokeilualueella toukokuusta 2019 alkaen kevääseen 2022. Kokeiluun osallistui noin tuhat pientaloa ja muutama rivitalo Helsingistä, Vantaalta, Espoosta ja Kauniaisista. Valitsimme kokeiluun alueita, joilla on paljon omakoti- ja paritaloja, ja joilta onnistuimme keräämään jätteitä mahdollisimman kustannustehokkaasti ja ympäristöystävällisesti.

Pientalon monilokerokokeilu päättyy toukokuussa 2022

Pientalojen monilokerokeräys (seka- ja biojäte, muovipakkaukset ja pienmetalli) loppuu eikä sitä oteta jatkossa palveluvalikoimaamme. Viimeiset pientalon monilokeroastian tyhjennykset ovat 16.-27.5.2022. Varsinkin biojätelokero on aiheuttanut ongelmia seuraavista syistä:

  • Biojätelokero on tarpeisiin nähden liian pieni eikä sen kokoa voi kasvattaa.
  • Biojäte vaatii monilokeroastiassa kahta viikkoa lyhyemmän tyhjennysvälin toisin kuin muut jätelajit. Tiheämmällä tyhjennysrytmillä ei saavuteta keräyksestä toivottuja hyötyjä.
  • Pieni biojätelokero jäätyy helposti talvella, jolloin lokeroa ei saada tyhjennettyä.
  • Yhden jätelajin vaihtaminen toiseen ei ole tarkoituksenmukaista, koska palveluvalikoimassamme on jo monilokerokeräys (kartonki, lasi, muovi ja pienmetalli) pakkauksille.

Kiitämme kaikkia kokeiluun osallistuneita!

Mitä kokeilun jälkeen?

Olemme lähettäneet kirjeen asiakasrekisterissämme olevalle monilokeroastian laskunsaajalle, jolla on valtuudet sopia kiinteistön jätepalveluista. Kirjeessä on linkki kyselyyn, jossa pyydämme kertomaan mitä palveluja käyttäjät haluavat nykyisen monilokeropalvelun tilalle. Kokeilun päätyttyä kiinteistöllä tulee olla vähintään sekajäteastia.

Asukkaat voivat halutessaan pitää monilokeroastian ja liittyä pakkausten monilokerokeräyksen asiakkaaksemme.

  • Pakkausten monilokeroastiaan lajitellaan kartonki-, muovi-, lasi- ja pienmetallipakkauksia. Laitamme astiaan uudet tarrat ja lapun, kun nykyinen monilokerokeräys päättyy.
  • Tyhjennämme pakkausten monilokeroastian tilauksen mukaisesti kerran viikossa, joka toinen viikko tai joka neljäs viikko; hinta 7,75 €/tyhjennys astiakoosta riippumatta. Lisätietoa pakkausten monilokerosta.
  • TAI viemme monilokeroastian pois.

Kyselyssä kysymme myös, miten monilokerokokeilijat haluavat kerätä biojätettä. Vaihtoehdot biojätteen keräämiseen ovat: kompostointi omassa kompostorissa, erillinen biojäteastia tai kokeilijat voivat hakea mukaan jäteautoon tyhjennettävän kompostorin kokeiluun. Kokeiluun haetaan mukaan kyselyssä.

Olethan yhteydessä meihin (monilokero@hsy.fi), jos kirjettä ei ole tullut 15.3. mennessä.

Eri jätelajeille voi tilata myös erilliset keräysastiat tai tehdä muita muutoksia jätepalveluun jätehuollon asiointipalvelussa.

Sekä pakkausten monilokeropalvelun että erilliset jäteastiat voi saada yhteiskäyttöön naapurikiinteistön kanssa. Lisätietoa jäteastioiden yhteiskäytöstä.

 

0N0A3126.jpg