Jätemäärien raportointi

Yhdyskuntajätemäärien raportointi yrityksille

Yhdyskuntajätteet koostuvat kotitalousjätteestä sekä palvelu-, hallinto- ja elinkeinotoiminnan jätteestä. Vaikka kokonaisjätemäärästä vain vajaa kymmenen prosenttia on yhdyskuntajätettä, on sen määrä ja kierrätysaste kiinnostava seurata. Yhdyskuntajätteet ovat varsin heterogeeniset, ja siksi vaikeaa kierrättää tehokkaasti ilman syntypaikkalajittelua. Näin ollen yhdyskuntajätteet ovat ne jätteet, jonka määrät ja kierrätyskelpoisuus jokainen asukas, työntekijä ja asiakas voivat itse omalla toiminnalla vaikuttaa.

Kotitalousjätteet laskemme HSY:n kotitalouksilta keräämien ja vastaanottamien määrien, sekä tuottajavastuuyhteisöltä ja aluekeräykseltä saatujen tietojen perusteella.

Palvelu-, hallinto- ja elinkeinotoiminnan jätteiden tiedonkeruu on moninaisempaa, koska keräys toteutetaan eri tavalla, monen eri toimijoiden toimesta. Osittain tiedonkeruu perustuu toimipisteiden ja yhteisöjen itse ilmoittamiin määriin, joka on arvokasta tietoa jätemäärien tilastoimiseksi. Tämä tapahtui aiemmin Petra-jätevertailujärjestelmän kautta. Järjestelmä suljettiin kesällä 2020 vanhentuneena.

Jätemäärät voi nykyään ilmoittaa vuosittain päivittyvällä lomakkeella. Linkki vuoden 2021 jäteraportointilomakkeeseen. Lomakkeella kysytään mistä toimialasta on kyse, ja toimipisteellä tai toimipisteillä viime vuonna syntyneet jätemäärät, kilogrammaa vuodessa, jätelajeittain. Jäteastioiden keskimääräiset painot ja muut laskentavinkit löytyvät dokumentissa Jätemäärien laskentaohjeet yrityksille. Tilastointiin tarvitsemme myös henkilötyömäärät. Lomake soveltuu sekä palvelu-, hallinto- ja elinkeinon jäteraportoinnille, että teollisuuden jätteiden jäteraportoinnille. Kaikki tieto käsitellään luottamuksellisesti, ja tilastoinnin tulokset julkaistaan hsy.fi/jatemaarat -sivulla. Tuloksista ei pysty erottamaan yksittäisten yritysten vastauksia.

Teollisuuden jätteet

Joka toinen vuosi keräämme myös tietoa seudun teollisuusjätteistä. Tiedonkeruu perustuu osittain toimipisteiden itse raportoituun määriin. Raportointi toteutetaan vuosittain päivittyvällä lomakkeella. Lomakkeella kysytään mistä toimialasta on kyse, ja toimipisteellä tai toimipisteillä viime vuonna syntyneet jätemäärät, kilogrammaa vuodessa, jätelajeittain. Tilastointiin tarvitsemme myös henkilötyömäärät. Lomake soveltuu sekä teollisuuden jätteiden jäteraportoinnille, että palvelu-, hallinto- ja elinkeinon jäteraportoinnille. Kaikki tieto käsitellään luottamuksellisesti, ja tilastoinnin tulokset julkaistaan hsy.fi/jatemaarat -sivulla. Tuloksista ei pysty erottamaan yksittäisten yritysten vastauksia.