Jäteastiavaihtoehdot 5-9 asunnon kiinteistöille

Monilokeroastian tyhjennys käynnissä. Mies seuraa tilannetta jäteauton vieressä.

Tuomme asukkaiden käyttöön uusia jäteastioita vuonna 2021 uusien jätehuoltomääräysten mukaisesti. Saat keväällä kiinteistöllesi tai isännöimällesi kiinteistölle

  • monilokeroisen jäteastian, jonka neljään lokeroon asukkaat voivat lajitella lasi-, kartonki- ja muovipakkaukset ja pienmetallin, sekä
  • biojäteastian.

Jos kiinteistölläsi on jo eri jätelajeille omia jäteastioita, täydennämme valikoimaa puuttuvilla astioilla. Biojäteastiaa ei välttämättä tarvita, jos asukkaat jo kompostoivat biojätteen kiinteistöllä ja kompostoinnista tehdään meille ilmoitus.

Kokosimme kiinteistöille palvelusuositukset ja kerroimme sen kiinteistölle kesäkuussa lähetetyssä kirjeessä. Kirjeessä oli myös linkki kyselyyn, jos kiinteistöllä oli tarve tehdä muutoksia suositukseen. Muutoksia voi tehdä myös myöhemmin, kun astiat ovat kiinteistöllä käytössä. 

Miltä eri vaihtoehdot näyttävät kiinteistöllä?

Keräämme kaikilta 5-9 asuinhuoneiston kiinteistöltä sekajätteen lisäksi biojätteen, muovi-, lasi- ja kartonkipakkaukset sekä pienmetallin.

On kaksi eri vaihtoehtoa sille, miten keräys järjestetään:

1) Monilokeroastia kartonki-, lasi- ja muovipakkauksille sekä pienmetallille ja erillinen biojäteastia.

2) Toinen vaihtoehto on se, että tuomme kaikille jätelajeille omat astiat.

Kiinteistöjen, joilla jäteastia(t) ovat syväkeräysastioita, on mahdollista itse järjestää uusillekin jätelajeille syväkeräysastiat tai ottaa uusina astioina tavanomaisia siirrettäviä jäteastioita. Monilokerokeräystä ei ole mahdollista saada syväkeräysastiaan.

1. Monilokeroinen jäteastia, biojäteastia (tai oma kompostori) ja sekajäteastia.

astiatilavuudet_SUOMI_3kpl.jpg

Monilokero- ja biojäteastia tarvitsevat tilaa vähintään noin 2 metriä.

2. Biojäteastia (tai oma kompostori), muovipakkausastia, kartonkipakkausastia, lasipakkausastia ja pienmetalliastia sekä sekajäteastia.

astiatilavuudet_SUOMI_6kpl_matala.jpg

Jos kaikki jätelajit kerätään eri astioihin, lisätilan tarve uusille astioille on noin viisi metriä.

Uusien astioiden sijoittaminen jätetilaan

Monilokero- ja biojäteastia tarvitsevat lisätilaa vähintään noin kaksi metriä. Jos kaikki jätelajit kerätään eri astioihin, lisätilan tarve on noin viisi metriä. Voit muuttaa astiatilan tarvetta vähentämällä sekajäteastioiden määrää tai pienentämällä sekajätteen astiakokoa.

Jos kiinteistössä on paperinkeräysastia, varaa sille tilaa HSY:n toimittamien jäteastioiden lisäksi. Paperinkeräys tilataan jatkossakin muulta toimijalta kuin HSY:ltä.

Jäteastioiden mitat löydät täältä

Uudet jäteastiat eivät välttämättä mahdu taloyhtiön jätetilaan. Jäteastiat voi sijoittaa myös jätetilan ulkopuolelle tai käyttää astiasuojaa. Muistathan ottaa huomioon jätehuoltomääräykset, kuljettajien työturvallisuuden sekä kunnan ja paloviranomaisten mahdolliset määräykset, kun suunnittelet jäteastioiden paikkoja.

Jäteastioiden tyhjennysrytmi

Tyhjennämme monilokeroisen jäteastian ja biojäteastian kerran viikossa tai joka toinen viikko taloyhtiössä kertyvän jätemäärän mukaan. Uusien astioiden tyhjennysrytmit on määritelty olemassa olevien astioiden tyhjennysrytmien pohjalta. Uudet lajittelumahdollisuudet vähentävät sekajäteastiaan päätyvän jätteen määrää ja siten sekajäteastian tyhjennystarvetta.

Kertyviä jätemääriä kannattaa seurata. Jos tyhjennystiheys tai astiakoko ei ole sopiva, voit muuttaa niitä myöhemmin.

Den svenska versionen av sidan finns här.

Observera att förnyelsen av vår webbsida inte är färdig och därför kan det finnas mindre skillnader i innehållet på sidorna.