Jäteastiat vuodesta 2021

Asukkaat voivat lajitella jätteensä entistä helpommin vuonna 2021, jolloin taloyhtiöt saavat käyttöönsä uusia jäteastioita. Asukkaiden ei tarvitse enää kuljettaa jätteitään kauas, sillä esimerkiksi muovipakkausten keräysastiat löytyvät jatkossa taloyhtiöiden jätetiloista. Lisäksi pienmetallin ja lasin voi jatkossa lajitella erikseen omassa pihassa. HSY:n alueella uusien jätelajien lajittelu on mahdollista keväällä 2021.

  • 5–9 asunnon kiinteistöt saavat käyttöön nykyisen sekajäteastian lisäksi biojätteen, pienmetallin sekä kartonki-, lasi- ja muovipakkausten keräyksen.
  • 10–19 asunnon kiinteistöt saavat käyttöön nykyisten jäteastioiden lisäksi pienmetallin sekä lasi- ja muovipakkausten keräyksen. 
  • Vähintään 20 asunnon kiinteistöt saavat käyttöön nykyisten jäteastioiden lisäksi muovipakkausten keräykseen tarkoitetun jäteastian.
Toimitamme tarvittavat jäteastiat kiinteistöille keväällä 2021.

Kerromme tarkemmasta aikataulusta lähempänä jäteastioiden toimitusaikaa. 

Huomaathan, että uudet jäteastiat eivät välttämättä mahdu taloyhtiön jätekatokseen tai muuhun jätetilaan. Jäteastiat voidaan sijoittaa myös jätetilan ulkopuolelle tai käyttää astiasuojaa. Jos kiinteistössä on myös paperinkeräysastia, muistathan varata sille tilaa jätekatoksesta HSY:n toimittamien jäteastioiden lisäksi.

Hyvä muovipakkausten kierrätys vähentää sekajätettä, jolloin taloyhtiö voi mahdollisesti vähentää jätetilan sekajäteastioiden määrää. Taloyhtiössä kannattaa seurata kertyvän jätteen määrää suhteessa käytössä olevien jäteastioiden määrään ja tehdä tarvittaessa muutoksia astioiden kokoon, määrään tai tyhjennysrytmiin.

5–9 asunnon kiinteistöt

Tuomme 5–9 asunnon kiinteistöille käyttöön kiinteistöllä olevan sekajäteastian lisäksi monilokeroisen jäteastian ja biojäteastian, jos ei sitä jo ole kiinteistöllä. Monilokeroisessa jäteastiassa on kaksi isompaa lokeroa, joista toiseen kerätään muovipakkaukset ja toiseen kartonki. Lisäksi keräämme monilokeroisen astian kahteen pieneen lokeroon pienmetallin ja lasin. Tyhjennämme monilokeroisen jäteastian yhdellä kertaa, sillä kaikki sen sisältämät jätelajit kerätään samaan nelilokeroiseen jäteautoon.

  • Sekajäteastia on kooltaan 140–660 litraa.
  • Monilokeroastia on 660 litraa.
  • Biojäteastia on joko 140 tai 240 litraa.
  • Huomioittehan mahdollisen paperinkeräysastian.

Tyhjennämme monilokeroisen jäteastian ja biojäteastian kerran viikossa tai joka toinen viikko taloyhtiössä kertyvän jätemäärän mukaan.

Uudet astiat, eli monilokero- ja biojäteastia, tarvitsevat lisätilaa vähintään noin kaksi metriä. Jos taloyhtiö haluaa kaikille jätelajeille omat astiat, se on mahdollista. Monilokeroinen jäteastia vie kuitenkin vähemmän tilaa ja säästää tyhjennyskustannuksissa. Yli viiden asunnon kiinteistöt voivat halutessaan tilata 660 litran muovipakkausastian. Tätä pienemmät astiat täyttyvät liian nopeasti ja aiheuttavat sen vuoksi haasteita tyhjennyksissä.

Monilokeroinen jäteastia ja biojäteastia tarvitsevat lisätilaa vähintään noin 2 metriä

10–19 asunnon kiinteistöt

Tuomme 10–19 asunnon kiinteistöille käyttöön lasin ja pienmetallin sekä muovipakkausten keräystä varten erilliset jäteastiat.

  • Keräämme lasin ja pienmetallin 240 litran astioihin, jotka tyhjennämme joka 8. viikko.
  • Muovin keräämme 660 litran astiaan. Tyhjennämme sen kerran viikossa tai joka toinen viikko.
Uudet jäteastiat tarvitsevat lisätilaa vähintään noin 2,5 metriä.

Vähintään 20 asunnon kiinteistöt

Isoissa, vähintään 20 asunnon taloyhtiöissä kerätään jo sekajäte, biojäte ja kartonki sekä lasi- ja metallipakkaukset omiin astioihinsa. Tuomme syksyllä 2021 taloyhtiöille jäteastian muovipakkausten keräämistä varten, jos sitä ei ole aikaisemmin hankittu. Taloyhtiöt voivat jo nyt tilata muovinkeräysastian asukkaiden käyttöön.

  • Keräämme muovipakkaukset 660 litran jäteastiaan, jonka tyhjennämme kerran viikossa.

Jos muovipakkausjätettä kertyy enemmän, voi taloyhtiö muuttaa tyhjennysrytmiä siten, että tyhjennämme jäteastian kaksi tai kolme kertaa viikossa. Hyvä muovipakkausten kierrätys vähentää sekajätettä, jolloin taloyhtiö voi mahdollisesti vähentää sekajäteastioiden määrää. Taloyhtiössä kannattaa seurata kertyvän jätteen määrää.

Syväkeräysastioita voi käyttää muovinkeräykseen

Taloyhtiösi voi hyödyntää muovinkeräyksessä myös syväkeräysastioita. Syväkeräysastioiden määrää voi lisätä tai jakaa olemassa olevat säiliöt eri jätelajeille. Lisäksi taloyhtiösi voi ottaa käyttöön perinteisiä, pyörällisiä astioita.

Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen jätehuoltomääräykset koskevat kaikkia Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan sekä Kirkkonummen asukkaita sekä HSY:n järjestämän jätehuollon piiriin kuuluvia muita toimijoita. Jätehuoltomääräykset tulivat voimaan 1.3.2019. Erilliskeräystä eli uusien jätelajien keräämistä koskevat muutokset tulevat voimaan 1.1.2021, mutta uusien jätteiden lajittelu alkaa HSY:n alueella keväällä 2021.

Den svenska versionen av sidan finns här:  https://vanha.hsy.fi/sv/invanare/sortering/avfallshanteringsbestammelser/Sidor/Nya-avfallskarlen-2021.aspx
Observera att förnyelsen av vår webbsida inte är färdig och därför kan det finnas mindre skillnader i innehållet på sidorna.