Jäteastiat vuodesta 2021

Monilokeroastian tyhjennys käynnissä. Mies seuraa tilannetta jäteauton vieressä.

Roskismallisto 2021 tarjoaa helppoa lajittelua omassa taloyhtiössä: tuomme uusia jäteastioita asukkaiden käyttöön kaikkiin vähintään viiden asunnon yhtiöihin kevään 2021 aikana. Uusi monilokeroastia pakkausmateriaaleille ja pienmetallille tuo kattavan ja vähän tilaa vievän ratkaisun lajitteluun pienemmille taloyhtiöille. Astioiden käyttö ja tyhjennys alkaa porrastetusti kesäkuussa. Kiitos kun lajittelet!

  • 5–9 asunnon kiinteistöt saavat käyttöön nykyisten jäteastioiden lisäksi jäteastiat biojätteen, pienmetallin sekä kartonki-, lasi- ja muovipakkausten keräämiseen.
  • 10–19 asunnon kiinteistöt saavat käyttöön nykyisten jäteastioiden lisäksi jäteastiat pienmetallin sekä lasi- ja muovipakkausten keräämiseen. 
  • Vähintään 20 asunnon kiinteistöt saavat käyttöön nykyisten jäteastioiden lisäksi jäteastian muovipakkausten keräämiseen.


Toimitamme puuttuvat jäteastiat kiinteistölle porrastetusti alueittain huhti-toukokuun aikana 2021. Aloitamme astioiden tyhjennykset kesäkuussa. Jos kiinteistöllä on käytössä useita sekajäteastioita, viemme samassa yhteydessä pois yhden sekajäteastian. 

Toimitamme tarvittavat jäteastiat kiinteistöille keväällä 2021.

Toimitamme jäteastiat kiinteistöille alueittain huhti-toukokuun aikana 2021. Aloitamme astioiden tyhjennykset porrastetusti alueittain kesäkuussa. Kerromme tarkemmasta aikataulusta lähempänä jäteastioiden toimitusaikaa. 

Uudet jäteastiat eivät välttämättä mahdu taloyhtiön nykyiseen jätekatokseen tai muuhun jätetilaan. Voit sijoittaa astiat myös jätetilan ulkopuolelle tai käyttää astiasuojia. Jos kiinteistössä on paperinkeräysastia, varaa sille tilaa jätetilasta HSY:n toimittamien jäteastioiden lisäksi.

Taloyhtiössä kannattaa seurata kertyvän jätteen määrää. Jätteiden lajittelu ja kierrätys vähentää sekajätettä. Jos tyhjennystiheys, astioiden määrä tai koko ei ole sopiva, niitä voi myöhemmin muuttaa, kun asukkaat lajittelevat aktiivisesti jätteensä uusiin jäteastioihin.

5–9 asunnon kiinteistöt

Tuomme 5–9 asunnon kiinteistöille jo olevan sekajäteastian lisäksi monilokeroisen jäteastian ja biojäteastian, jos ei sitä jo ole kiinteistöllä. Monilokeroisessa jäteastiassa on kaksi isompaa lokeroa, joista toiseen kerätään muovipakkaukset ja toiseen kartonki. Monilokeroastian kahteen pieneen lokeroon asukkaat voivat lajitella pienmetallin ja lasin. 

  • Sekajäteastia on kooltaan 140–660 litraa.
  • Monilokeroastia on 660 litraa.
  • Biojäteastia on joko 140 tai 240 litraa.
  • Huomioi mahdollinen paperinkeräysastia.

Tyhjennämme monilokeroisen jäteastian ja biojäteastian kerran viikossa tai joka toinen viikko taloyhtiössä kertyvän jätemäärän mukaan. Uusien astioiden tyhjennysrytmit on määritelty olemassa olevien astioiden
tyhjennysrytmien pohjalta. Tyhjennämme kaikki monilokeroastian sisältämät jätelajit yhdellä kertaa samaan nelikammioiseen jäteautoon.

Uudet astiat, eli pakkausten monilokero- ja biojäteastia, tarvitsevat lisätilaa vähintään noin kaksi metriä. Jos taloyhtiö haluaa kaikille jätelajeille omat astiat, se on mahdollista. Tällöin lisätilaa tarvitaan noin viisi metriä. Monilokeroinen jäteastia vie kuitenkin vähemmän tilaa ja säästää tyhjennyskustannuksissa. Yli viiden asunnon kiinteistöt voivat halutessaan tilata 660 litran muovipakkausastian. Tätä pienemmät astiat täyttyvät liian nopeasti ja aiheuttavat sen vuoksi haasteita tyhjennyksissä.

Monilokeroinen jäteastia ja biojäteastia tarvitsevat lisätilaa vähintään noin 2 metriä.

10–19 asunnon kiinteistöt

Tuomme 10–19 asunnon kiinteistöille käyttöön lasin ja pienmetallin sekä muovipakkausten keräystä varten erilliset jäteastiat.

  • Keräämme lasin ja pienmetallin 240 litran astioihin, jotka tyhjennämme joka 8. viikko.
  • Muovin keräämme 660 litran astiaan. Tyhjennämme sen kerran viikossa tai joka toinen viikko.

Uudet jäteastiat tarvitsevat lisätilaa vähintään noin 2,5 metriä.

Vähintään 20 asunnon kiinteistöt

Isoissa, vähintään 20 asunnon taloyhtiöissä kerätään jo sekajäte, biojäte ja kartonki sekä lasi- ja metallipakkaukset omiin astioihinsa. Tuomme keväällä 2021 taloyhtiöille jäteastian muovipakkausten keräämistä varten, jos sitä ei ole aikaisemmin hankittu. Taloyhtiöt voivat jo nyt tilata muovinkeräysastian asukkaiden käyttöön.

  • Keräämme muovipakkaukset 660 litran jäteastiaan, jonka tyhjennämme kerran viikossa.

Astioiden sijoittaminen jätetilaan

Voit sijoittaa uudet jäteastiat aikaisemmin käytössä olleiden jäteastioiden viereen tai lähettyville, kun huomioit paloturvallisuusmääräykset ja muut ohjeet. Jos kiinteistössä on paperinkeräysastia, varaa sille tilaa HSY:n toimittamien jäteastioiden lisäksi.

Tarkista kuntasi rakennusvalvonnasta jäteastioiden sijoittamiseen liittyvät ohjeet ja määräykset sekä paloviranomaisten mahdolliset määräykset. Ota huomioon HSY:n jätehuoltomääräykset ja kuljettajien työturvallisuus.

Saat lisätietoa jätteenkeräysvälineistä ja jäteastioiden ohjeellisista mitoista alla olevalta sivulta. 

Lue lisää jätteenkeräysvälineistä

Syväkeräysastioita voi käyttää muovinkeräykseen

Taloyhtiösi voi hyödyntää muovinkeräyksessä myös syväkeräysastioita. Syväkeräysastioiden määrää voi lisätä tai jakaa olemassa olevat säiliöt eri jätelajeille. Ota yhteyttä syväkeräysastiasi toimittajaan astian puolittajan tilaamista varten. HSY ei toimita syväkeräysastioita. Taloyhtiösi voi lisäksi ottaa käyttöön perinteisiä, pyörällisiä astioita.

Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen jätehuoltomääräykset koskevat kaikkia Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan sekä Kirkkonummen asukkaita sekä HSY:n järjestämän jätehuollon piiriin kuuluvia muita toimijoita. Jätehuoltomääräykset tulivat voimaan 1.3.2019. Erilliskeräystä eli uusien jätelajien keräämistä koskevat muutokset tulevat voimaan 1.1.2021, mutta uusien jätteiden lajittelu alkaa HSY:n alueella kesäkuussa 2021.

Den svenska versionen av sidan finns här.
Observera att förnyelsen av vår webbsida inte är färdig och därför kan det finnas mindre skillnader i innehållet på sidorna.