Jäteastiat vuodesta 2021

Sami Hedberg esittelee uusia jäteastioita.

Roskismallisto 2021 tarjoaa helppoa lajittelua omassa taloyhtiössä: olemme tuoneet uusia jäteastioita asukkaiden käyttöön kaikkiin vähintään viiden asunnon yhtiöihin kevään aikana. Uusi monilokeroastia pakkausmateriaaleille ja pienmetallille tuo kattavan ja vähän tilaa vievän ratkaisun lajitteluun pienemmille taloyhtiöille. Kiitos kun lajittelet!

 • 5–9 asunnon kiinteistöt ovat saaneet käyttöön nykyisten jäteastioiden lisäksi jäteastiat biojätteen, pienmetallin sekä kartonki-, lasi- ja muovipakkausten keräämiseen.
 • 10–19 asunnon kiinteistöt ovat saaneet käyttöön nykyisten jäteastioiden lisäksi jäteastiat pienmetallin sekä lasi- ja muovipakkausten keräämiseen. 
 • Vähintään 20 asunnon kiinteistöt ovat saaneet käyttöön nykyisten jäteastioiden lisäksi jäteastian muovipakkausten keräämiseen.

Uudet jäteastiat eivät välttämättä mahdu taloyhtiön nykyiseen jätekatokseen tai muuhun jätetilaan. Voit sijoittaa astiat myös jätetilan ulkopuolelle tai käyttää astiasuojia. Jos kiinteistössä on paperinkeräysastia, varaa sille tilaa jätetilasta HSY:n toimittamien jäteastioiden lisäksi.

Taloyhtiössä kannattaa seurata kertyvän jätteen määrää. Jätteiden lajittelu ja kierrätys vähentää sekajätettä. Jos tyhjennystiheys, astioiden määrä tai koko ei ole sopiva, niitä voi myöhemmin muuttaa, kun asukkaat lajittelevat aktiivisesti jätteensä uusiin jäteastioihin.

Voit tehdä muutoksia jätepalveluun

Muista tarkkailla uusien jäteastioiden täyttymistä. Tarvittaessa voit tehdä muutoksia jätepalveluusi, jos huomaat, että uudet jäteastiat ovat väärän kokoisia tai tyhjennysrytmi ei ole sopiva.

Tee muutokset ja tarkista seuraava jäteastioiden tyhjennyspäivä sähköisestä asiointipalvelusta.

Kiitos kun lajittelet!

 

Jätehuollon asiointipalvelu

5–9 asunnon kiinteistöt

Olemme tuoneet 5–9 asunnon kiinteistöille jo olevan sekajäteastian lisäksi monilokeroisen jäteastian ja biojäteastian, jos ei sitä jo ollut kiinteistöllä. Monilokeroisessa jäteastiassa on kaksi isompaa lokeroa, joista toiseen kerätään muovipakkaukset ja toiseen kartonki. Monilokeroastian kahteen pieneen lokeroon asukkaat voivat lajitella pienmetallin ja lasin. 

 • Sekajäteastia on kooltaan 140–660 litraa.
 • Monilokeroastia on 660 litraa.
 • Biojäteastia on joko 140 tai 240 litraa.
 • Huomioi mahdollinen paperinkeräysastia.

Tyhjennämme monilokeroisen jäteastian ja biojäteastian kerran viikossa tai joka toinen viikko taloyhtiössä kertyvän jätemäärän mukaan. Uusien astioiden tyhjennysrytmit on määritelty olemassa olevien astioiden tyhjennysrytmien pohjalta. Tyhjennämme kaikki monilokeroastian sisältämät jätelajit yhdellä kertaa samaan nelikammioiseen jäteautoon.

Uudet astiat, eli pakkausten monilokero- ja biojäteastia, tarvitsevat lisätilaa vähintään noin kaksi metriä. Jos taloyhtiö haluaa kaikille jätelajeille omat astiat, se on mahdollista. Tällöin lisätilaa tarvitaan noin viisi metriä. Monilokeroinen jäteastia vie kuitenkin vähemmän tilaa ja säästää tyhjennyskustannuksissa. Yli viiden asunnon kiinteistöt voivat halutessaan tilata 660 litran muovipakkausastian. Tätä pienemmät astiat täyttyvät liian nopeasti ja aiheuttavat sen vuoksi haasteita tyhjennyksissä.

Monilokeroinen jäteastia ja biojäteastia tarvitsevat lisätilaa vähintään noin 2 metriä.

10–19 asunnon kiinteistöt

Olemme tuoneet 10–19 asunnon kiinteistöille käyttöön lasin ja pienmetallin sekä muovipakkausten keräystä varten erilliset jäteastiat.

 • Keräämme lasin ja pienmetallin 240 litran astioihin, jotka tyhjennämme joka 8. viikko.
 • Muovin keräämme 660 litran astiaan. Tyhjennämme sen kerran viikossa tai joka toinen viikko.

Uudet jäteastiat tarvitsevat lisätilaa vähintään noin 2,5 metriä.

Vähintään 20 asunnon kiinteistöt

Isoissa, vähintään 20 asunnon taloyhtiöissä kerätään jo sekajäte, biojäte ja kartonki sekä lasi- ja metallipakkaukset omiin astioihinsa. Olemme tuoneet taloyhtiöille jäteastian muovipakkausten keräämistä varten, jos sitä ei ole aikaisemmin hankittu. 

 • Keräämme muovipakkaukset keltaiseen 660 litran jäteastiaan, jonka tyhjennämme kerran viikossa.

Roskismallisto_muovi

Astioiden sijoittaminen jätetilaan

Voit sijoittaa uudet jäteastiat aikaisemmin käytössä olleiden jäteastioiden viereen tai lähettyville, kun huomioit paloturvallisuusmääräykset ja muut ohjeet. Jos kiinteistössä on paperinkeräysastia, varaa sille tilaa HSY:n toimittamien jäteastioiden lisäksi.

Tarkista kuntasi rakennusvalvonnasta jäteastioiden sijoittamiseen liittyvät ohjeet ja määräykset sekä paloviranomaisten mahdolliset määräykset. Ota huomioon HSY:n jätehuoltomääräykset ja kuljettajien työturvallisuus.

Saat lisätietoa jätteenkeräysvälineistä ja jäteastioiden ohjeellisista mitoista alla olevalta sivulta. 

Lue lisää jätteenkeräysvälineistä

Jätteenkeräykseen voi käyttää syväkeräysastioita

Taloyhtiösi voi käyttää jätteenkeräykseen myös syväkeräysastioita. Muutoksia puuttuvia jätelajeja varten voi tehdä seuraavasti:

 • tilata uuden syväkeräysastian tai -astiat
 • puolittaa olemassa olevan syväkeräysastian kahdelle eri jätelajilla
 • vuokrata meiltä osalle jätteistä pyörälliset jäteastiat.

Ota tarvittaessa yhteyttä syväkeräysastiasi toimittajaan astian puolittajan tilaamista varten. HSY ei toimita syväkeräysastioita. 

Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen jätehuoltomääräykset koskevat kaikkia Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan sekä Kirkkonummen asukkaita sekä HSY:n järjestämän jätehuollon piiriin kuuluvia muita toimijoita. Jätehuoltomääräykset tulivat voimaan 1.3.2019. Erilliskeräystä eli uusien jätelajien keräämistä koskevat muutokset tulevat voimaan 1.1.2021, mutta uusien jätteiden lajittelu alkoi HSY:n alueella huhti-toukokuussa 2021.