CIRCuIT-hanke

Kuvassa on useita torninostureita.

CIRCuIT (Circular Construction In Regenerative Cities) on kansainvälinen rakentamisen kiertotalouteen keskittyvä hanke. Vuonna 2019 käynnistynyt nelivuotinen hanke saa rahoitusta EU:n Horisontti 2020 -ohjelmasta.

Tavoitteet 

Hankkeen tavoitteena on kehittää toimintamalleja, joiden avulla kaupungit voivat ottaa käyttöön rakentamisen kiertotalouden ratkaisuja kaupunkisuunnittelussa sekä pyrkiä sisällyttämään ne osaksi nykyistä toimintaansa. Tarkastelussa ovat niin uusien rakennusten suunnittelu kuin jo olemassa olevien rakennusten kunnostaminen, muuntaminen ja purkaminen. Hankkeen yhtenä tärkeänä tehtävä on selvittää kiertotalouden toteuttamisen haasteita ja etsiä niihin ratkaisuja. 

Innovatiivisia rakentamisen kiertotalouden ratkaisuja 

Siirtymistä kohti toimivaa kiertotaloutta pilotoidaan kolmen erilaisen ratkaisun avulla:  

  1. "Urban mining" ja käänteiset kierrot. Purettavien rakennusten materiaalien kiertotalousmahdollisuuksia edistetään ja purkumateriaalien hyödyntämistä kokeillaan uusissa rakennuskohteissa. 
  2. Elinkaarien pidentäminen rakennuksia muuntamalla ja kunnostamalla. Edelleen käyttökelpoisia rakennuksia muunnetaan uusiin käyttötarkoituksiin ja niiden arvoa lisätään uudistamalla. Samalla materiaalit pysyvät pidempään käytössä. 
  3. Uudisrakennusten suunnittelu purettaviksi ja uudelleenhyödynnettäviksi sekä joustava rakentaminen. Ratkaisun avulla luodaan joustavia kiertotalouden mukaisia rakentamisen ratkaisuja uudiskohteissa niin, että rakennukset ovat helposti purettavissa ja osat uudelleenkäytettävissä. 

Kaikki ratkaisujen kokeilut toteutetaan yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Tällöin voidaan samalla kartoittaa mahdollisia haasteita kiertotalouden toteuttamiselle ja luoda seutukohtaiset rakentamisen kiertotalouden tiekartat. Kaupunkien käyttöön luodaan "Circularity Hub" - niminen rakentamisen kiertotalousalusta tukemaan kiertotalouden ratkaisujen käyttöä rakentamisessa sekä CIRCuIT Academy -verkosto tiedon jakamiselle. 

Tavoitteena on, että pilottien kautta siirrytään kohti toimivaa rakentamisen kiertotaloutta ja aidosti uudistuvaa kaupunkiseutua. Toimiviksi todetuista piloteista pyritään tekemään pysyviä ratkaisuja, joiden avulla kaupungit voivat lisätä uudistumiskapasiteettiaan ja siirtyä kohti kiertotaloutta. Tarkoituksena on kehittää kaupunkien uudistumiskapasiteettiavähentää neitseellisten raaka-aineiden tarvetta ja luoda kustannussäästöjä. Samalla luodaan indikaattorit vaikutusten mittaamiselle. 

circuit2.jpeg

Hankekumppanit 

Hanke yhdistää 30 toimijaa pääkaupunkiseudulta, Kööpenhaminasta, Hampurista ja Lontoosta. Suomesta hankkeessa ovat HSY:n lisäksi mukana Tampereen yliopisto, Vantaan kaupunki ja Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy. 

Tulevat tapahtumat 

Nelivuotisen hankkeen aikana järjestetään useita avoimia työpajoja ja hackathoneja. 

Liity mukaan postituslistallemme, niin kuulet ensimmäisenä tulevista tapahtumista. 

Joustavien asuntojen asukasnäkemykset: virtuaalitesti ja haastattelututkimus

reynaers-aluminium-cave.png

Hyvä pääkaupunkiseudun asukas, haluaisitko virtuaalitestata joustavia kerrostaloasuntoja?

CIRCuIT-tutkimushanke järjestää toukokuussa 2021 Vantaan 3D CAVE-virtuaalitilassa asuntotestitilaisuuden. Siihen osallistuvat pääsevät astumaan kolmiulotteiseen virtuaalimaailmaan ja kokeilemaan joustavien asuntojen sopivuutta omiin ja asuinkumppaniensa asumistarpeisiin. Samalla he tuottavat asuntosuunnittelua ja -tutkimusta hyödyttävää tietoa asumistarpeista ja -mieltymyksistä joustavan kaupunkiasumisen kehittäjille sekä Tampereen yliopiston tutkijoille.

Kiinnostuitko? Lisätietoa tilaisuudesta sekä ilmoittautumislinkin löydät täältä. Valitsemme ilmoittautuneiden joukosta 12 testaajaa ja otamme mielellämme mukaan myös lapsia ja nuoria. Pyrimme löytämään perheitä, pariskuntia ja kimppa-asumisesta kiinnostuneita – siis keskenään erilaisia asukkaita, joiden asumistarpeet ovat toisistaan poikkeavia. Testaajat saavat palkkioksi elokuvalippuja (1 kpl/ osallistuja).

 

circuit3.jpeg